Aktuella elpriser

Linde Smart

Linde Smart samt jämförpriser i oktober 2017 (öre/kWh)
Elpris Energi
skatt
MomsSumma2000 kWh 5000 kWh 20000 kWh

37,79

32,50

17,57

87,86

110,36

96,86

90,11

 

Fast avgift är 30 kr/mån (37,50 kr/mån inkl moms). I jämförpriserna är den medräknad. Elcertifikatpriset ingår i elpriset. Dina lokala elnätavgifter tillkommer.

Linde Fast 3 år

Priserna uppdaterades 2017-11-15

Linde Fast samt jämförpriser, start 2017-12-01 (öre/kWh)
PeriodElprisEnergi-skattMomsSumma2000 kWh5000 kWh20 000 kWh

1 år

39,90

32,50

18,10

90,50

113,00

99,50

92,75

 

Fast avgift är 30 kr/mån (37,50 kr/mån inkl. moms). I jämförpriserna är den medräknad. Dina lokala elnätavgifter tillkommer.

Om du bor i en kommun med reducerad energiskatt blir jämförpriserna 12,00 öre/kWh lägre.

Elavtal med fast pris samt jämförpriser, start 2018-01-01(öre/kWh)
PeriodElprisMomsSumma2000 kWh5000 kWh20 000 kWh

1 år

39,90

10,05

49,88

50,97

50,31

49,98

 

Fast avgift är 30 kr/mån (37,50 kr/mån inkl. moms). I jämförpriserna är den medräknad. Dina lokala elnätavgifter tillkommer.

Linde Rörligt

Linde Rörligt samt jämförpriser i oktober 2017 (öre/kWh)
Elpris PåslagEnergi
skatt
MomsSumma2000 kWh 5000 kWh 20000 kWh

32,14

2,90

32,50

16,89

84,43

106,93

93,43

86,68

 


Fast avgift är 30 kr/mån (37,50 kr/mån inkl moms). I jämförpriserna är den medräknad. Elcertifikatpriset ingår i elpriset. Dina lokala elnätavgifter tillkommer.