Aktuella elpriser

Linde Smart

Linde Smart samt jämförpriser i augusti 2017 (öre/kWh)
Elpris Energi
skatt
MomsSumma2000 kWh 5000 kWh 20000 kWh

35,93

32,50

17,11

85,54

108,04

94,54

87,79

 

Fast avgift är 30 kr/mån (37,50 kr/mån inkl moms). I jämförpriserna är den medräknad. Elcertifikatpriset ingår i elpriset. Dina lokala elnätavgifter tillkommer.

Linde Fast 3 år

Priserna uppdaterades 2017-09-06

Linde Fast samt jämförpriser, start 2017-10-01 (öre/kWh)
PeriodElprisEnergi-skattMomsSumma2000 kWh5000 kWh20 000 kWh

3 år

37,50

32,50

17,50

87,50

110,00

96,50

89,75

 

Fast avgift är 30 kr/mån (37,50 kr/mån inkl. moms). I jämförpriserna är den medräknad. Dina lokala elnätavgifter tillkommer.

Om du bor i en kommun med reducerad energiskatt blir jämförpriserna 12,00 öre/kWh lägre.

Elavtal med fast pris samt jämförpriser, start 2017-11-01 (öre/kWh)
PeriodElprisEnergi-skattMomsSumma2000 kWh5000 kWh20 000 kWh

3 år

37,50

32,50

17,50

87,50

110,00

96,50

89,75

 

Fast avgift är 30 kr/mån (37,50 kr/mån inkl. moms). I jämförpriserna är den medräknad. Dina lokala elnätavgifter tillkommer.

Linde Rörligt

Linde Rörligt samt jämförpriser i augusti 2017 (öre/kWh)
Elpris PåslagEnergi
skatt
MomsSumma2000 kWh 5000 kWh 20000 kWh

35,37

2,90

32,50

17,69

88,46

110,96

97,46

90,71

 


Fast avgift är 30 kr/mån (37,50 kr/mån inkl moms). I jämförpriserna är den medräknad. Elcertifikatpriset ingår i elpriset. Dina lokala elnätavgifter tillkommer.