Aktuella elpriser

Linde Smart

Linde Smart samt jämförpriser i juni 2017 (öre/kWh)
Elpris Energi
skatt
MomsSumma2000 kWh 5000 kWh 20000 kWh

31,61

32,50

16,03

80,14

102,64

89,14

82,39

 

Fast avgift är 30 kr/mån (37,50 kr/mån inkl moms). I jämförpriserna är den medräknad. Elcertifikatpriset ingår i elpriset. Dina lokala elnätavgifter tillkommer.

Linde Fast 3 år

Priserna uppdaterades 2017-07-05

Linde Fast samt jämförpriser, start 2017-08-01 (öre/kWh)
PeriodElprisEnergi-skattMomsSumma2000 kWh5000 kWh20 000 kWh

3 år

35,60

32,50

17,03

85,13

107,63

94,13

87,38

 

Fast avgift är 30 kr/mån (37,50 kr/mån inkl. moms). I jämförpriserna är den medräknad. Dina lokala elnätavgifter tillkommer.

Om du bor i en kommun med reducerad energiskatt blir jämförpriserna 12,00 öre/kWh lägre.

Elavtal med fast pris samt jämförpriser, start 2017-09-01 (öre/kWh)
PeriodElprisEnergi-skattMomsSumma2000 kWh5000 kWh20 000 kWh

3 år

35,60

32,50

17,03

85,13

107,63

94,13

87,38

 

Fast avgift är 30 kr/mån (37,50 kr/mån inkl. moms). I jämförpriserna är den medräknad. Dina lokala elnätavgifter tillkommer.

Linde Rörligt

Linde Rörligt samt jämförpriser i juni 2017 (öre/kWh)
Elpris PåslagEnergi
skatt
MomsSumma2000 kWh 5000 kWh 20000 kWh

29,13

2,90

32,40

16,13

80,66

103,16

89,66

82,91


Fast avgift är 30 kr/mån (37,50 kr/mån inkl moms). I jämförpriserna är den medräknad. Elcertifikatpriset ingår i elpriset. Dina lokala elnätavgifter tillkommer.