Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Driftinformation

Här kan du se om det finns några akuta elavbrott inrapporterade.