Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Återkommande driftstörningar nordost  om Fellingsbro

Vi har under våren haft återkommande korta driftstörningar i området nordost om Fellingsbro. Vi har fått en del frågor om vad det beror på. Orsaken är att fåglar flyger in i vår 20 kV ledning.