Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Teckna ett elavtal
som passar dig

Söker du trygghet eller vill du vara fri och hänga med i elmarknadens svängningar? Välj elavtal hos Linde energi så får du det som passar just dig.

Elavtalet Linde Smart innebär att våra experter följer elmarknaden timme för timme, dag för dag, och slår till när elpriset är som bäst. Vi prissäkrar successivt mindre andelar av elbehovet, för att minimera riskerna och samtidigt maximera möjligheterna att hitta bra köptillfällen. Det kallas för aktiv förvaltning. Resultatet blir ett slags trögrörligt elpris där du tar del av nedgångarna i elpriset samtidigt som pristopparna kapas. Sett över flera års tid är förvaltat elpris det bästa på marknaden och är hittills lägre än ett rörligt elpris.

En annan fördel med det förvaltade elpriset är att du får veta hur ditt elpris förväntas se ut de kommande 12 månaderna. Du hittar din aktuella prognos på Mina Sidor på vår hemsida. Avtalet rullar på tillsvidare med tre månaders uppsägningstid.

Rörligt pris är för dig som är aktiv och följer elpriserna. Du har ingen bindningstid, utan kan lätt byta avtalsform till fast pris. Läs mer

Kom ihåg att elavtal tecknas av den personen i hushållet som står för elnätabonnemanget.

Elavtal – företagskunder

Vi hjälper dig och ditt företag att hitta det avtalsalternativ som passar din verksamhet bäst. Vi kan erbjuda flera olika avtalsformer, till exempel fasta priser med olika bindningstider och rörliga priser kopplade till nordiska elbörsen (Nord Pool).  Läs mer

Avsändare: Linde Energi Försäljning AB