Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Elnät

Elnätspriser 2019

För att se vilket elnätpris som gäller för dig, måste du ta reda på vilken nättariff och säkringsstorlek du har. Uppgifterna finns på din faktura.

Prislista - Näringsidkare i nätområde LDB (pdf)PDF

Prislista - Näringsidkare i nätområde NKL (pdf)PDF

Prislista - Effektabonnemang (pdf)PDF

Allmänna avtalsvillkor för elnät

Konsumentverket har tillsammans med Svensk Energi arbetat fram allmänna avtalsvillkor för såväl elhandel som elnät.  

Ladda ner villkoren här:

NÄT 2012 N rev - gäller elnät lågspänningPDF
NÄT 2012 H - gäller elnät högspänningPDF
Särskilda bestämmelserPDF