Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Frågor och svar

Kan man välja elnätleveratör och hur anmäler jag strömavbrott?

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som vår kundtjänst får. Kanske hittar du svaret på just din fråga här. Vi har delat in frågorna i några olika kategorier så att du lättare ska kunna hitta det du söker.

Byte av elleverantör

Kan man själv välja elleverantör?

Ja, du kan köpa el från vilken elleverantör som helst. Kontrollera att du inte har ett bundet avtal med din nuvarande leverantör innan du tecknar avtal med en ny.  

Hur går det till att byta elleverantör, vad kostar det och hur lång tid tar det?

Kontakta den elleverantör du vill köpa din el från. Den nya elleverantören meddelar ditt elnätbolag från vilket datum du kommer att köpa el från dem. Elnätbolaget meddelar din gamla elleverantör vilket datum leveransen kommer att avslutas samt läser av din elmätare på leverantörsbytesdagen. Mätarställningen skickas till din nya och gamla elleverantör.

Själva leverantörsbytet är kostnadsfritt och uppsägningen är minst 15 dagar.

Varför får jag två fakturor?

Du får avgifterna för elleveransen uppdelad på två fakturor om du köper el från en elleverantör som inte samfakturerar med ditt elnätbolag. Elnätbolagets fakturor består av elnätavgifter och elleverantörens fakturor avser den el du förbrukar i din anläggning.

Elnät

Kan man välja elnätleverantör?

Nej, det kan man inte. Man får automatiskt den elnätleverantör som äger ledningen där ditt elabonnemang är.

Hur vet man var ledningarna går på tomten?

Vi hjälper dig med en kostnadsfri kabelutsättning. Kontakta vår kundtjänst på
telefon 0581-887 01 eller e-posta kabelutsattning@lindeenergi.se

Jag har strömavbrott, hur anmäler jag det?

För att anmäla strömavbrott ringer du till vår kundtjänst på telefon 0581-887 01. Felanmälan utanför kontorstid gör du till SOS Alarm AB på telefon 019-611 85 95.

Vad får man för ersättning vid strömavbrott?

Ersättningen beror på avbrottets längd och vilken elnätkostnad du betalar varje år. Läs mer om avbrottsersättning här.

Hur kan jag minska min elförbrukning?

Här på vår hemsida ger vi dig flera bra tips på hur du kan minska din elförbrukning och på så sätt få en lägre kostnad. Se våra tips här.

Varför läser ni av elmätaren varje månad?

Enligt ett beslut från regeringen ska alla elmätare läsas av den 1:a varje månad. Kunderna ska få elfakturor utifrån en faktisk förbrukning istället för en beräknad. För att kunna leva upp till detta krav har vi installerat fjärravlästa elmätare hos alla våra kunder.

Kan jag läsa av min nya elmätare själv?

Ja, det kan du. Våra fjärravlästa mätare finns i några olika modeller så det går inte att ge en generell förklaring. De flesta mätarna har en display där det automatiskt växlar mellan tre olika värden. Om du har enkeltariff läser du av det högsta värdet.  
Om du har tidstariff läser du av de två lägre värdena.  
Om din elmätare inte växlar mellan tre olika värden kan du ringa oss på telefon
0581-887 01 så förklarar vi hur du ska läsa av din mätare.
 
Fakturafrågor

Vad är elnätavgift?

Elnätavgiften är det du betalar för drift och underhåll av elledningarna samt transporten av el genom elnätet hem till dig. Elnätavgiften är uppdelad i en fast del (abonnemang) och rörlig del (överföring).
Abonnemangsavgiften baseras på hur stor huvudsäkring du har.
Överföringsavgiften betalar du per överförd kilowattimme (kWh).
Elnätavgifterna betalar du alltid till den som äger elnätet där ditt abonnemang är. Här ser du våra aktuella elnätavgifter.

Vad är handelsavgift?

Handelsavgiften är den avgift du betalar för elen du förbrukar. Avgiften består av energiavgift (öre/kWh), fast avgift (kr/år), energiskatt (öre/kWh) och moms. Här ser du våra aktuella elpriser.

Var ser jag om jag har tecknat ett avtal med er?

Titta under rubriken El Handelsavgifter på fakturaspecifikationen. Här ser du om du har tecknat något elavtal, samt vilken avtalsperiod du har valt. Om du är osäker kan du kontakta vår kundtjänst på telefon 0581-887 01.

Vad har jag för elpris?

Titta på fakturaspecifikationen under rubriken El Handelsavgifter. Om du är osäker kan du kontakta vår kundtjänst på telefon 0581-887 01. 

Vad har jag för anläggningsid och områdesid?

Uppgifterna finns på fakturans första sida. Områdesid för alla kunder i Linde energi AB:s elnätområde är LDB. 
Anläggningsid ser ut så här: 735 999 208 XXX XXX XXX.

Jag har fått en faktura från min bostad som jag flyttat ifrån. Varför?

Kolla om det står "Flytträkning" på fakturan. Om det gör det så är det en slutfaktura som avslutar ditt elabonnemang i din gamla bostad. 

Varför betalar man moms på skatten?

Det är ett riksdagsbeslut som inte vi kan påverka.

Hur gör jag för att få autogiro?

Beställ en blankett för autogiroanmälan från oss. Ring kundtjänst telefon 0581-887 01 eller klicka här.

Har ni e-faktura?

Ja, det har vi. På din internetbank kan du anmäla att du vill ha e-faktura från oss.

Kan jag få faktura varje månad?

Vi fakturerar alla våra kunder varje månad.