Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Konsumenträtt och klagomål

Det är viktigt att du som kund alltid får den hjälp du behöver. Om du känner dig felaktigt behandlad eller har synpunkter på vår hantering så finns det olika sätt för dig att föra fram din åsikt. I första hand kan du kontakta vår kundtjänst och framföra dina synpunkter eller ditt klagomål.

Opartisk rådgivning

Om du vill få en opartisk rådgivning så finns det flera externa parter som du kan vända dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Kommunla konsumentvägledare finns i de flesta kommuner och rådgivningen är gratis. De kan ge dig råd vid klagomål eller om du har hamnat i tvist med ett företag. Kontakta din kommun för ytterligare information och kontaktuppgifter.
Konsumentverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör energimarknaden. De kan ge dig vägledning om hur du går vidare om du har hamnat i en tvist och vill få ditt ärende prövat.
Konsumenternas energimarknadsbyrås webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prövning

Energimarknadsinspektionen är en tillsynsmyndighet som ser till att elmarknaden fungerar så bra som möjligt. De arbetar för att stärka kundernas ställning. Hit kan du till exempel vända dig om du vill pröva en anslutningsavgifts rimlighet.
Energimarknadsinspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt gör en opartisk prövning av konsumenttvister.
Allmänna reklamationsnämndens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut.
Sveriges domstolars webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0581-887 01
E-post: kundtjanst@lindeenergi.se

Dina rättigheter som konsument

De grundläggande bestämmelserna inom elområdet finns i ellagen.
Ellagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kundhanteringsprocess

För att utvecklas och bli bättre är din åsikt viktig för oss.
Läs mer om vår kundhanteringsprocess.PDF