Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Därför Linde energi

Småskaliga, sunda energilösningar och nära personlig service

Linde energi är energibolaget för alla oss som tycker att energileveranser ska handla om mer än kilowattimmar, nät eller fasta och rörliga priser. Vi på Linde energi vill mer än så. Vi vill skapa en relation med alla som tror på fördelen med småskalighet, sunda energilösningar och nära personlig service. Man kanske inte kan bli blixtförälskad i ett energibolag. Men Linde energi har många supportrar som ser skillnaden mellan energibolag och energibolag. Nu vill vi bli mer kända. Och få fler kunder. Men en sak ska vi lova. Att alltid behålla vår personlighet.

Kraft från Bergslagen. Personlig värme.

Linde energi är det lilla och nära energibolaget med det stora personliga engagemanget.

Kraft från Bergslagen

Vid våra fem kraftverk i Dalkarlshyttan, Bohr, Vedevåg, Ringaby och Oppboga producerar vi förnyelsebar miljöriktig elenergi. Ju mer el vi kan producera själva desto mindre beroende blir vår prissättning av ökade elpriser. Vi är stolta över att kunna bidra till en bättre miljö genom att utnyttja naturens egna resurser.

Personlig värme

Vi tror på att energileveranser handlar om mer än kilowattimmar, elnät eller fasta och rörliga priser. Vi vill skapa en relation med alla som tror på fördelen med småskalighet, sunda energilösningar och nära personlig service.

God lokalkännedom

Bergslagen och Lindesbergs kommun är hemmaplan för Linde energi. Vi hittar till alla våra kunder i Lindesbergs kommun och känner deras vardag väl. Vi är elnätägare och ansvarar för eldistributionen. För dig som kund innebär det säker och trygg leverans av elektricitet och fjärrvärme. Årets alla dagar, dygnets alla timmar.

Lokalt engagemang

Linde energi är det lokala energibolaget som ägs av Lindesbergs kommun. Därför engagerar vi oss i verksamheter som utvecklar Lindesbergs kommun och gynnar oss som bor och arbetar här. Som sponsor och supporter till lokal idrott, skola och kultur sitter vi på första parkett.

Fungerande vardag

Fredagsmys, idrottslektion i Stadsskogsskolan eller konsert i Lindesbergs kyrka – överallt har Linde energi ett finger med i spelet. Det är vårt jobb att se till att vardag och fest fungerar genom att leverera energi som ger ljus och värme.