Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Försäljning av solcellspaket

Vi erbjuder i samarbete med Kraftpojkarna försäljning av solcellspaneler. Med egen solelsproduktion vet du att din el kommer från en förnybar energikälla. Inget förbrukas för gott, det sker inga utsläpp och du sänker dina elkostnader. Solcellspanelerna som ingår i erbjudandet är anpassade för det nordiska klimatet. De har en förväntad livslängd på mer än 70 år och därför kan de bidra till att höja värdet på din bostad. Vi hjälper till med rådgivning kring dimensionering och gör en kostnadsuppskattning av anläggningen.

Om du är intresserad av att köpa ett solcellspaket kontaktar du vår kundtjänst på telefon 0581-887 01 eller kundtjanst@lindeenergi.se.

Hur mycket solel produceras just nu?

Föreningen Solel i Lindesberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster arbetar för att främja solel i Lindesbergs kommun. Föreningens första två anläggningar sitter på taket på Lindeskolans före detta idrottshall. Anläggningarna är på 44 kW respektive 24 kW och nedan ser du dessas produktion (uppdateras var 15 minut).

På Linde energis kontor sitter det en solelsanläggning på 3 kW. Tabellen nedan visar anläggningens produktion.