Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

100 år av ljus, energi och kraft

2014 firade Linde energi 100 år. Vår resa började i Ringaby 1914.

Den stora längtan efter elektrisk belysning, kraft och energi fick samhällskrafter i Lindesberg att driva på utvecklingen som 1914 ledde fram till byggandet av ett eget elverk ägt av staden. Det första vattenkraftverket låg i Ringaby. Kraftstationen finns kvar och de två generatorerna är i drift än idag. 

Det är många minnesvärda händelser och milstolpar som har ägt rum under de hundra åren. Här har vi samlat en del av dem.

Årtal under våra första 100 år som är värda att minnas

1914 - Ringaby kraftverk tas i bruk. Lindesbergs stads el fördelas från Kyrkberget.

1923 - Sparbankshuset invigs och i detta inhyses Lindesbergs  stads elverk.

1936 - Ringaby får sin tredje generator.

1950 - Gösta Ekblad tillträder som chef för Lindesbergs stads elverk.

1954 - Stamledningen Harsprånget – Hallsberg byggs för att knyta ihop Norrlands vattenkraft med Mellansveriges elbehov och Gotlandskabeln förbinder ön med fastlandet.

1971 - Kommunsammanslagning. Lindesbergs elverk och Frövi elverk blir ett. Samma år byggs också Volvofabriken och elbehovet ökar kraftigt.

1972 - Lindesbergs elverk tar över eldistributionen i Fellingsbroområdet från Frötuna  Kraft AB. Kraftbehovet ökar med 40 procent på ett år.

1980 - Övertagande av elnätet i Vedevåg. Ny fördelningsstation i Fellingsbro.

1982 - Vattenfalls mottagningsstation för 130 kV klar i Lindesbergs östra del.

1984 -  Nytt namn, Lindesbergs kommuns energiverk. Start för fjärrvärme, pannor vid Hagaberg och Stadsskogen. Övertagande av elnäten från Rockhammars bruk och Frövifors bruk.

1985 - Carl-Henrik Ling blir energiverkschef.

1986 - Övertagande av elnäten från Fanthyttans elförening och Oppboga bruk.  Värmepumpen för fjärrvärme vid Prästbron tas i drift.

1988 - Första villan ansluten till fjärrvärme. Bengt-Åke Selander tillträder som energiverkschef.

1989 - Gasolpannor för fjärrvärme tas i bruk.

1992 - Nytt kontor på Skrinnargatan.

1993 - Linde Energi AB bildas 1 juli. Ordförande är Karl-Gunnar Lindqvist.

1996 - Oppboga kraftstation köps.

1998 - Kraftbehovet ökar. Det blir ett övertagande av Arbogaåns kraftförening. Detta medför ett övertagande av 40 kV nät med Rockhammars bruk och Frötuna kraft AB i nätet. Spillvärmeprojektet från Frövifors inleds.

2005 - Start för byte av alla elmätare på grund av lagkrav på månadsvis avläsning.

2011 - Fjärrvärmens ackumulatortank på Skrinnargatan tas i drift.