Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Elnätet – säker distribution

av el till alla våra kunder

i Lindesberg, Nora, Arboga och Örebro kommun

Du kan välja vem du köper din el från, men oavsett vem du väljer så är det alltid din elnätägare som distribuerar hem elen till dig. I Lindesbergs kommun ansvarar vi för elnätet i Lindesberg, Fanthyttan, Frövi och Fellingsbro med omnejd. I Örebro kommun har vi elnätet i Närkes Kil med omnejd samt Ringaby. Vi har även nät i Nora och Arboga kommun. 

Vi underhåller kablar, ställverk och transformatorer. Vi bygger ut och förstärker elnätet där det behövs. Vi arbetar aktivt med att göra vårt elnät ännu säkrare. Dessutom mäter vi den el som transporteras inom vårt nätområde.

De allra flesta av årets dagar fungerar våra elleveranser helt utan störningar. Tillgängligheten i vårt elnät är 99,995%

Fakta om elnätet

Här hittar du några grundläggande fakta om vårt elnät.

Elnätet i siffror

 

Ledningsnätets totala längd

1 730 km

Elnät i form av nedgrävd kabel

1 008 km

Elnät i form av isolerad luftledning

388 km

Elnät i form av oisolerad luftledning

266 km

Antal nätstationer

612 st

Antal avbrott per kund under 2015

0,79 st

Medelavbrottstid per kund under 2015

20 min

 

Vi satsar cirka åtta miljoner kronor per år på ombyggnad av elnätet. Drift och underhåll av vårt elnät kostar sex miljoner kronor. Alla elanläggningar besiktas och kontrolleras med olika tidsintervaller. Friledningar driftbesiktas med helikopter varje år och underhållsbesiktas vart åttonde år. Jordtagsmätning samt rötskadebesiktning ska utföras vart åttonde år.

Vi köper våra nättjänster för elöverföring från Vattenfall Regionnät AB och Ellevio AB som är angränsande nätägare.