Linde rörligt

Vårt elevtal Linde rörligt är ett elavtal för dig som är aktiv, följer elpriserna och inte är känslig för stora prissvängningar.

Priset ändras varje månad och vad priset blir varje månad vet ingen förrän månaden är slut.

Det finns möjlighet att priset går ner, men även risk för pristoppar. Det kan löna sig i längden med rörligt pris, men eftersom priset svänger kommer dina fakturor att variera.

Avtalet rullar på tills vidare och uppsägningstiden är tre månader.

Självklart kommer all vår el från 100 % förnybara energikällor.

Aktuella priser

Linde rörligt samt jämförpriser i maj 2022 (öre/kWh) - Priserna gäller för elområde 1, 2 och 3

Elpris

Påslag

Moms

Summa

2000 kWh

5000 kWh

20000 kWh

107,76

2,9

27,67

138,33

160,83

147,33

140,58


Fast avgift är 30 kr/mån (37,50 kr/mån inkl. moms). I jämförelsepriserna är den medräknad. Dina lokala elnätavgifter tillkommer.

Dessa priser gäller endast för kunder i elområde 1, 2 och 3. För priser i elområde 4 kontakta Kundservice.

För elleveranser från Linde energi gäller Svensk Energis allmänna avtalsvillkor och Linde energis elhandelsvillkor. Läs mer om avtalsvillkoren.

Prishistorik

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se

Avsändare: Linde Energi Försäljning AB