Linde rörligt

Elavtalet Linde rörligt ger variation. Det är ett elavtal för dig som är aktiv och följer elpriserna. Självklart kommer elen från förnybara källor.

Priset ändras varje månad och vad priset blir varje månad vet ingen förrän månaden är slut. Det finns möjlighet att priset går ner, men även risk för pristoppar. Det kan löna sig i längden med rörligt pris, men eftersom priset svänger kommer dina fakturor att variera. Avtalet rullar på tills vidare och uppsägningstiden är innevarande månad plus en kalendermånad.

Dessa priser gäller endast för kunder i elområde 1, 2 och 3. För priser i elområde 4 kontakta vår kundservice.

Aktuella priser

Linde rörligt samt jämförpriser i april 2021 (öre/kWh) - Priserna gäller för elområde 1, 2 och 3

Elpris

Påslag

Moms

Summa

2000 kWh

5000 kWh

20000 kWh

46,64

2,9

12,39

61,93

84,43

70,93

64,18


Fast avgift är 30 kr/mån (37,50 kr/mån inkl. moms). I jämförelsepriserna är den medräknad. Dina lokala elnätavgifter tillkommer.

För elleveranser från Linde energi gäller Svensk Energis allmänna avtalsvillkor och Linde energis elhandelsvillkor. Läs mer om avtalsvillkoren

Prishistorik

Avsändare: Linde Energi Försäljning AB