Linde smart

Just nu kan vi inte ta in fler kunder i avtalsportföljen och därmed pausar vi nyförsäljning av Linde smart.
Har du redan Linde smart, så löper avtalet på som vanligt tills du själv väljer något annat.

Varför kan jag inte teckna Linde smart just nu?

Den senaste tidens turbulens med stora prisvariationer på elmarknaden har lett till en ovanligt stor tillströmning av nya kunder där många har valt vårt förvaltade elavtal, Linde smart.

Linde smart är ett förvaltat elavtal, vilket innebär att vi säkrar upp priset på en viss mängd el flera månader i förväg.

En oförutsedd stor tillströmning av kunder gör att vi måste säkra upp mycket större volymer än planerat vid en senare tidpunkt och till en högre kostnad, vilket kan leda till ett högre elpris.

För att befintliga kunder med Linde smart inte ska påverkas negativt pausar vi nyförsäljningen, för tillfället. Nuvarande kunder påverkas inte, har du Linde smart idag så löper avtalet som vanligt till du själv väljer något annat.

Så funkar Linde smart

Vårt elavtal Linde smart innebär att våra experter följer elmarknaden timme för timme, dag för dag, och slår till när elpriset är som bäst.

Vi prissäkrar successivt mindre andelar av elbehovet, för att minimera riskerna och samtidigt maximera möjligheterna att hitta bra köptillfällen. Det kallas för aktiv förvaltning. Resultatet blir ett slags trögrörligt elpris där du tar del av nedgångarna i elpriset samtidigt som pristopparna kapas.

Med Linde smart får du ett genomsnittligt pris för månaden, inte ett timbaserat pris.

Sett över flera års tid är förvaltat elpris det bästa på marknaden och oftast lägre än ett rörligt elpris.

En annan fördel med det förvaltade elpriset är att du får veta hur ditt elpris förväntas se ut de kommande 12 månaderna. Du hittar din aktuella prognos på Mina Sidor. Avtalet rullar på tills vidare och uppsägningstiden är tre månader.

Självklart kommer all vår el från 100 % förnybara energikällor.

Aktuella priser

Linde smart samt jämförpriser i november 2022 (öre/kWh) - Priserna gäller för elområde 1, 2 och 3.

Elpris

Moms

Summa

2000 kWh

5000 kWh

20000 kWh

199,34

49,84

249,18

271,68

258,18

251,43


Fast avgift är 30 kr/mån (37,50 kr/mån inkl. moms). I jämförpriserna är den medräknad. Dina lokala elnätavgifter tillkommer.

Linde Smart kan endast tecknas av kunder i elområde 1, 2 och 3.

För elleveranser från Linde energi gäller Svensk Energis allmänna avtalsvillkor och Linde energis elhandelsvillkor. Läs mer om avtalsvillkoren.

Prishistorik

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se

Avsändare: Linde Energi Försäljning AB