Teckna elavtal

Linde smart

Aktuella priser

Linde smart samt jämförpriser i september 2019 (öre/kWh)

Elpris

Moms

Summa

2000 kWh

5000 kWh

20000 kWh

50,16

12,54

62,70

85,20

71,70

64,95


Startdatum för avtalet Linde smart * (obligatorisk)
Startdatum för avtalet Linde smart

på den som elnätsavtalet står på
Anläggningsuppgifter
(se din elnätsfaktura)

Skicka min räkning till annan adress
Anges om ni vill ha fakturan på annan adress


Godkänn avtalsvillkor * (obligatorisk)
Godkänn avtalsvillkor

Information om ångerrätt

När du tecknar ett elavtal med oss har du ångerrätt. Ångerfristen är 14 dagar. De 14 dagarna börjar löpa den dag då avtalet ingås. Du har rätt att ångra avtalet utan att ange några skäl.

Om du ångrar dig kontaktar du vår kundservice. Du kan till exempel använda Konsumentverkets standardformulärPDF, men du kan också välja att på annat sätt, även muntligen, meddela att avtalet frånträds.  Om du utövar din ångerrätt upphör parternas skyldighet att fullgöra avtalet.