Ersättning vid strömavbrott

Vår ambition är att leverera den el du behöver - dygnet runt, året runt. Trots detta inträffar ibland avbrott i våra elleveranser.

Du har rätt till ersättning vid strömavbrott om överföringen avbryts helt under en sammanhängande period om minst tolv timmar.

Normalt behöver du inte ansöka om avbrottsersättning utan den betalas ut så snart som möjligt efter elavbrottet och regleras på fakturan du får från oss. Hur mycket ersättning du får beror på avbrottets längd.

Ersättning betalas inte om din fastighet var frånkopplad då avbrottet påbörjades eller om du inte fullgjort din betalningsskyldighet enligt allmänna avtalsvillkoren. Du har inte rätt till avbrottsersättning om avbrottet beror på egen försummelse, om avbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl alternativt upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet, eller om avbrottet beror på stamnätsfel.

Ersättning vid skada

Om du drabbas av skador till följd av ett strömavbrott och de inte täcks av avbrottsersättningen kan du ha rätt till ersättning för skada. Du måste begära skadestånd inom två år från det att skadan inträffade för att rätten inte ska gå förlorad. Eventuell avbrottsersättning avräknas från skadeståndet.

Reglerna om skadestånd för konsumenter regleras i ellagen samt i de allmänna avtalsvillkoren.

För näringsidkare finns inga regler i ellagen om ersättning vid strömavbrott utan det är ordinarie skadeståndsregler som gäller. Det innebär att näringsidkaren måste visa att nätägaren handlat vårdslöst eller försumligt för att få skadestånd enligt skadeståndslagen. Skadeståndet är oberoende av elavbrottets längd.

Näringsidkaren har enligt de Allmänna avtalsvillkoren rätt till ersättning för person- eller sakskada om nätägaren handlat vårdslöst. Rena förmögenhetsskador (t.ex. utebliven vinst) eller följdskador vid sakskador ersätts inte. Mer information finns i ellagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se