Vi förbättrar och underhåller kontinuerligt vårt elnät, för att optimera säkerheten för såväl oss människor som för själva leveransen av el.

Besiktning

Alla elanläggningar besiktas och kontrolleras med olika tidsintervaller. Friledningar driftbesiktas med helikopter varje år och underhållsbesiktas vart åttonde år. Jordtagsmätning samt rötskadebesiktning ska utföras vart åttonde år.

Helikopterbesiktning

En del kunder har hört av sig till oss och berättat att deras djur stressas av rotorljuden från våra helikoptrar. Det är ju inte alls bra, speciellt inte med tanke på att flygbesiktningar av näten är något vi måste göra varje år. Oftast sker besiktningen i mars månad. Om du vill veta i förväg när helikopterbesiktningen ska äga rum kan du meddela oss det och så hör vi av oss när vi vet ett exakt datum.

Röjning

Vart fjärde år röjer vi ledningsgator för högspänningsledningar och vart åttonde år för lågspänningsledningar. Kvistar, grenar och träd som sågas ner tillhör markägaren.

Om ledningen går över en tomtmark, tänk på att inte plantera träd under ledningen. Minst två meter på höjden och en meter i sidled krävs för behörigt avstånd.