56 nya stolpar i mer hållbart nät

Vi fortsätter vårt målmedvetna arbete med att vädersäkra ledningsnätet och gör det mer långsiktigt hållbart. Tidigare har vi bytt kreosot-behandlade ledningsstolpar på sträckorna Lindesberg-Pikaboda och Lindesberg-Björkhammarshult. Nu är tredje etappen igång och det innebär att 56 ledningsstolpar på en drygt fem kilometer lång sträcka mellan Pikaboda och Rumängen ska bytas ut.

placeholder

20 kV-ledningen mellan Pikaboda och Rumängen är en av våra viktiga stamlinjer. Den har nått en ålder som gör att vi behöver byta ut den.

I projektet används så kallade RVP Repellent-impregnerade furustolpar. Till att börja med impregneras furustolpen med ett krom- och arsenikfritt kopparbaserat metallsalt. Därefter följer en behandling med RVP Repellent, som är en blandning av mineral och vegetabiliska oljor – i detta fall linolja. Stolparna är klassificerade och godkända enligt Kemikalieinspektionens krav.

Samtidigt som vi byter ledningsstolpar passar vi också på att byta den så kallade blanklinan längs ledningsnätet till en BLL-lina, som är isolerad med ett ytterhölje i återvinningsbar plast. Den förstärkta BLL-linan är utvecklad för att klara av att ett mindre träd faller på ledningarna, utan avbrott som följd.

Vid varje strömavbrott påverkas drygt 500 av Linde energis elnätskunder, som nu kan se fram emot minskad risk för avbrott och en miljövänligare ledningsgata i skog och mark.

Arbetet väntas pågå till början av sommaren 2022.

Hållbara stolpar är vår melodi

Mellan Lindesberg och Björkhammarshult ersattes kreosot-behandlade ledningsstolpar med RVP Repellent-stolpar, medan vi mellan Lindesberg och Pikaboda använde WOPAS-stolpar.

WOPAS lanserades under 2017 och består av cirka 85 procent förnybart material. Material som dessutom kan återvinnas på nytt.

Även i tidigare etapper har blanklina ersatts med BLL-lina.