April, april...

Att utnyttja undervattensströmmarna i Energikällans virvelvind för att producera tillräckligt med el för att göra badhuset självförsörjande förblir en utopi. Det hela var ett klassiskt aprilskämt.

placeholder

Linde energi och Energikällan har en lång gemensam historia, då badhuset en gång utgjorde en del av det kommunägda bolagets koncern. Nuförtiden ingår Energikällan i systerbolaget Besök Linde AB.

Även om det inte blir ett energisamarbete via bubbelpoolens virvelvind finns redan idag ett par klimatsmarta och hållbara energilösningar på plats. Dels värms vattnet i bassängerna upp av fjärrvärme, som till största del består av spillvärme från BillerudKorsnäs i Frövi, och dels återvinns värme via badhusets ventilationssystem.