April-storm med många avbrott

Under torsdagsdygnet stormade det rejält med regn, snö, hagel och hårda vindbyar om vartannat. Det ledde till att flertalet kunder var strömlösa delar av dagen och natten. De svåra väderförhållandena gjorde arbetsinsatsen extra svår, främst ur säkerhetssynpunkt.

placeholder

De hårda vindbyarna lyckades med det mesta från att ha av en högspänningslina, till att knäcka elstolpar och välta träd.

Redan vid lunchtid påbörjades arbetet med att förbereda arbetsinsatsen, för att kunna åtgärda de fel som uppstått så snabbt som möjligt. Tyvärr gjorde de ytterst besvärliga väderförhållandena att arbetsinsatsen stundtals var svår och riskfylld.

Flera gånger under gårdagens stormbyar fick vi backa tillbaka för att inte utsätta någon av våra montörer för onödiga risker. När vi sågade ner ett träd, föll flera andra precis intill. Dessutom rapporterades många fl och avbrott samtidigt längs hela elnätet, från norr till söder. Därför tog det på sina håll lite längre tid än normalt innan problemen åtgärdades och strömmen kom tillbaka.

Vi på Linde energi har beredskap dygnet runt, året runt och gör alltid vårt yttersta för att våra kunder ska få strömmen tillbaka så fort som möjligt. Men vi måste sätta vår personals säkerhet och arbetsmiljö i första rummet. Alla ska komma hem oskadda från jobbet.

Vi har just nu och har sedan igår haft fullt manskap ute i skogarna, som arbetar febrilt med att bland annat få undan träd som fallit på ledningar. Vi fortsätter i helgen, i syfte att laga och åtgärda fel, röja för framtiden och säkerställa att vi kan undvika fler avbrott.

Felanmälan

Under ordinarie öppettider gör du felanmälan via vår Kundservice på telefon: 0581-887 01.

Övriga tider, ring SOS Alarm AB på telefon: 019-611 85 95.

Under ett eget avsnitt på hemsidan hittar du information om aktuella avbrott.