Högre elpriser i höst - vi förklarar

Förra året upplevde vi historiskt låga rörliga elpriser, medan förhållandet under hösten har svängt åt det rakt motsatta hållet med rekordhöga rörliga elpriser istället. Anledningarna till de kraftiga svängarna är flera. Vi reder ut begreppen, förklarar den komplexa frågan och hur vi på lokal nivå påverkas av faktorer på såväl nationell som europeisk nivå.

placeholder

Elmarknaden i gungning

Det första vi behöver känna till är att Sverige är del av en större europeisk elmarknad, där vi både importerar och exporterar el mellan våra grannländer i syd, öst och väst. Att det skulle råda elbrist i Sverige är däremot en myt. Sett över året producerar vi mer el än vi förbrukar och exporterar därmed mer el än vi importerar.

Vad som dock kan uppstå är så kallad effektbrist, vilket innebär att produktionen inte möter efterfrågan vid ett visst givet tillfälle eller under en kortare tidsperiod. Då behöver vi importera el.

Varför har elpriset stigit?

Varför har då elpriserna stigit kraftigt under hösten jämfört med förra årets rekordlåga nivåer? Här summerar vi de största förklaringarna.

  • Det råder energikris i Europa: den kalla våren 2021 krympte lagren av naturgas, vilket fått priserna på gas att skjuta i höjden och i förlängningen bidragit till ökade kostnader för elproduktion med naturgas.
  • Klimatomställningen: priserna på utsläppsrätter har stigit markant till följd av att vi tagit tydligare och större steg mot en mer hållbar framtid. Samtidigt ska vi fasa ut fossil kolkraft, något som fått priset på kol att stiga rejält och därmed även elproduktionskostnaderna.
  • Svaga vindar: över hela Europa har det blåst snålt i år, vilket gör att vindkraften inte producerar tillräckligt mycket el.
  • En varm och torr sommar: vädret i somras bidrog till sinande vattenmagasin och därmed minskad produktionskraft för vattenkraften.
  • Överföringsproblem och flaskhalsar i det svenska stamnätet: i norra Sverige produceras mycket el, medan förbrukningen är större i södra änden av landet.

Trögrörligt vinner i längden

I början av 2017 lanserade Linde energi ett nytt elavtal – Linde smart, ett förvaltat elavtal som innebär att företagets experter följer elmarknaden timme för timme, dag för dag, och slår till när elpriset är som bäst.

Linde energi prissäkrar successivt mindre andelar av elbehovet, för att minimera riskerna och samtidigt maximera möjligheterna att hitta bra köptillfällen. Det kallas för aktiv förvaltning. Resultatet blir ett slags trögrörligt elpris där du som kund tar del av nedgångarna i elpriset, samtidigt som pristopparna kapas.

Sett över flera års tid är förvaltat elpris det bästa på marknaden och oftast lägre än ett rörligt elpris. Ytterligare en fördel med det förvaltade elpriset är att du får veta hur ditt elpris förväntas se ut de kommande 12 månaderna, genom regelbundet uppdaterade prognoser.

Linde smart prishistorik

Läs mer om och teckna Linde smart.