Inblick 2023

Linde energi är kraften i framtidens Bergslagen. Det betyder att vi, utöver vårt grunduppdrag, också tar ett bredare ansvar - både för vår egen verksamhet, men också för att platserna där vi verkar ska må bra. Därför har vi tagit fram sju mål för vår verksamhet, som sammanfattar vart vi är på väg just nu.

placeholder

Våra övergripande mål - så gick det 2023:

Ett hållbart Bergslagen
Bergslagen är på gång. Vi är fast beslutna att bidra till vår plats på jorden genom att tillföra det vi kan för att den ska ligga långt fram i energiomställningen. Här är några exempel på vad vi har gjort under 2023:

 • 30 MW mottagningsstation för att möjliggöra de nya etableringarna i Frövi
 • 23 kilometer elnät har moderniserats
 • 2400 elmätare har framtidssäkrats
 • 50 elever på Lindeskolan har genomgått Innovation day-programmet

Fossilfri värme 2025
Linde energi distribuerar värme till 1200 hushåll och verksamheter i Lindesberg, Frövi, Guldsmedshyttan, Vedevåg och Storå. Den stora delen av vår värme är återvunnen värme från Billerud i Frövifors, samt Baetter i Guldsmedshyttan. För att vara säkra på att kunna leverera värme till alla våra kunder varje dag, året runt, kompletterar vi med bioenergi. Denna ska bli helt fossilfri till 2025.

 • Fossil andel: 1,58%
 • 30 nya hushåll anslutna 2023
 • Två nya bioenergipannor på totalt 6 MW

Fossilfria transporter 2025
Alla behöver dra sitt strå till stacken för att energiomställningen ska ske, och då är transporter ett viktigt område. Linde energi vill ligga steget före genom att minska de fossila utsläppen från vår fordonsflotta till noll redan till 2025.

 • Antal nya elfordon: 2
 • Andel HVO och el: 83%
 • Laddstationer för elfordon: 62 st

Ökad produktion av förnybar el

Hur brukar du presentera dig för nya bekantskaper? ”Kraftverksägare” är kanske inte det första du nämner när tassen åker fram - men som kommuninvånare i Lindesberg är du faktiskt delägare till fem vattenkraftverk och två solparker. Det är ingen liten sak! Det innebär att du bidrar till ett av världens mest hållbara energisystem.

 • 24,7 GWh vattenkraft
 • 1049 MWh solkraft
 • Fem miljoner över budget tack vare kloka prissäkringar

Attraktiv arbetsgivare

Energibranschen blir allt hetare, och fler kompetenser behövs i takt med att vi växlar upp för energiomställningen. Därför behöver vi vara vassa på att attrahera rätt kompetens, samtidigt som det är viktigt att behålla och vårda den personal som får vår verksamhet att fungera.

 • 25 olika yrken
 • NöjdMedarbetarIndex 85,49
 • 4 nya medarbetare

Ett starkt varumärke med lokal närvaro
Det är lätt att ta energi för givet. Elen strömmar och värmen flödar. Men någon behöver ta ansvar för att det ska ske. Därför påminner vi ofta om att vi finns. På så vis bygger vi en stolthet över Linde energi. Det ska märkas att vi har ett lokalt energibolag i kommunen - på handbollsarenan, ridklubben och bion!

 • 27 verksamheter har sponsrats
 • 9953 elhandelskunder
 • NöjdKundIndex: 80,82

Hållbart resultat
Stabilitet är en stor utmaning i tider av kraftigt svängande energipriser, snabb teknologisk utveckling och accelererande elektrifiering. 2023 gjorde Linde energi ett betydligt större resultat än budgeterat; både på grund av osäkerhetsfaktorer, men också stora anslutningar som kräver investeringar framöver.

 • Budgeterat resultat 46 miljoner
 • Utfall Resultat 83 miljoner
 • 56 miljoner i koncernbidrag till Linde Stadshus AB