Ingen klassisk vårflod i sikte

Våren är här med tussilago som blommar i vägkanterna och snöfall som varvas med värmande solstrålar. Men den som väntar på en klassisk vårflod med extremt höga flöden och risk för översvämningar kan i dagsläget andas ut.

placeholder

När man tittar med blotta ögat kan vattennivåerna i sjöar och vattendrag just nu upplevas höga. Dock har vi full kontroll på läget.

Vattennivåerna i de vattendrag Linde energi ansvarar för i anslutning till våra fem vattenkraftstationer nosar på de övre dämningsgränserna, men är inte ovanligt höga.

När det regnar den här årstiden då det fortfarande finns tjäle i marken och vegetationen inte kommit igång att suga åt sig vattnet, rinner all nederbörd snabbt fram till vattendragen och ut i våra magasin. Det resulterar i att vi just nu går för full produktion och med välfyllda vattenmagasin.

Vid höga flöden - tänk på:

Risken för ännu högre flöden är inter så stor i dagsläget. Men det kan vara bra att tänka på några saker och att vara extra försiktig i närheten av sjöar och vattendrag.

Vid de här vattennivåerna och när vi producerar för fullt är det stora krafter i rörelse. Var därför extra försiktig när du rör dig nära vattendragen. Strömmarna är kraftiga.

Se gärna även till att båtar och bryggor är ordentligt förtöjda. Sliter de sig finns risken att de fastnar i våra kraftverksdammar.