Så många kör elbil i Lindesberg

Förra året var nästan var femte nyregistrerad bil en laddhybrid och var tionde en ren elbil, enligt siffror från branschorganisationen Bil Sweden. Och även i Lindesbergs kommun syns ett tydligt ökat intresse för att välja laddbara fordon. Vi på Linde energi menar att vi endast skrapat på ytan och att elbilar snart kommer vara mer regel än undantag.

placeholder

Totalt fanns det i månadsskiftet mars-april 215 721 registrerade laddbara fordon i Sverige. Av dessa återfinns 3 393 i Örebro län, varav 216 rullar i Lindesbergs kommun. Det är en ökning med 11 laddbara fordon i kommunen jämfört med månaden innan. Sett över en längre period är trenden tydlig, intresset för eldrivna fordon ökar stadigt för varje år.

Antal elbilar i Lindesbergs kommun, utveckling 2013-2021

Antal elbilar i Lindesbergs kommun, utveckling 2013-mars 2021

Även om antalet laddbara fordon i Lindesbergs kommun endast motsvarar 1,58% av kommunens personbilar är vi på Linde energi övertygade om att vi inom några år kommer se ett tydligt skifte, till elbilens fördel.

"Att välja elbil och köpa förnybar el är att göra en insats för kommande generationer. Många resor i kommunen är korta och här finns stora möjligheter att minska de klimatpåverkande utsläppen", framhåller Ylva Gjetrang, EHS-ansvarig på Linde energi.

Statistiken är sammanställd via Power Circles tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ELIS – Elbilen i Sverige.

Skatteavdrag för grön teknik

Från och med den 1 januari 2021 kan du som köper och installerar laddbox hemma få skatteavdrag för grön teknik, även kallat skattereduktion för grön teknik. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för både arbete och material.

Du behöver inte ansöka om bidrag, avdraget sker direkt på fakturan. Resten sköter vi.

Läs mer om laddboxar och skatteavdrag för grön teknik.