Särskilt elprisstöd för elintensiva företag

EU-kommissionen har godkänt ett riktat elprisstöd för särskilt elintensiva företag i hela landet.

placeholder

Stödet ges för perioden oktober-december 2022 och administreras av Energimyndigheten.

Stöd utgår för kostnader för el som överstiger en och en halv gånger företagets genomsnittspris under 2021, under förutsättning att stödet beräknas uppgå till minst 50 000 kronor. Företagen får ersättning för hälften av de stödberättigade kostnaderna, upp till ett tak på 2 miljoner euro.

På Energimyndighetens hemsida kan du göra en beräkning för att se om ditt företag har rätt till stödet. Det är även där du ansöker om stödet. Sista ansökningsdag är 17 april 2023.

Länk till Energimyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.