Så säkrar vi framtidens sjukvård på Lindesbergs lasarett

Tillsammans med Region Örebro län kommer vi på Linde energi att investera i en ny reningsanläggning som ska förse Lindesbergs lasarett med dricksvatten och kyla, även om en stor kris skulle inträffa.

placeholder

Om dricksvattnet i Lindesberg blir otjänligt måste nämligen Lindesbergs lasarett fortfarande ha tillgång till rent dricksvatten. Dessutom är kyla extremt viktigt i ett sjukhus, dels för att kunna hålla en rimlig inomhustemperatur och dels för att säkra driften av medicinsk utrustning, såsom röntgenapparater.

Vi bygger helt enkelt en helt ny reningsanläggning med effektiva och moderna sandfilter, där vi på Linde energi förvandlar grundvatten till fjärrkyla. I samma, så kallade, filterhus kommer Region Örebro län att rena råvatten, eller reservvatten, till dricksvatten.

Det är en långsiktigt hållbar investering som gör stor miljönytta och som säkerställer att akutsjukvården fungerar även om den kommunala vattenförsörjningen skulle störas, till exempel genom försämrad vattenkvalitet.

Så fungerar det – i korthet

Grundvatten pumpas upp ur marken på cirka 20 meters djup. Vattnet leds i en 800 meter lång ledning genom Bottenån och vidare till det nya filterhuset, placerat på en nyförvärvad tomt på Kopparbrinken. Grundvattnet fördelas i två rör. I det ena leder Linde energi vatten till en värmeväxlare på Lindesbergs lasarett, där det blir till fjärrkyla. Fjärrkylan får maximalt uppnå nio grader för att kunna kyla exempelvis sjukhusets röntgenutrustning. I det andra renar Region Örebro län reservvatten till dricksvatten.

Vattensiffror

  • Den nya reningsanläggningen kan rena maximalt 100 kubikmeter vatten i timmen.
  • 1 kubikmeter = 1 000 liter vatten.
  • Förbrukningen för en tvåbarnsfamilj i en normalstor villa är 200 kubikmeter per år.
  • Ett normalstort badkar rymmer 0,3 kubikmeter vatten.