Solhagen fyller 1 år!

Idag, den 16 juni 2021, fyller Örebro läns största markförlagda solpark – Solhagen i Torphyttan – ett år. Och det med flaggan i topp. Inte nog med att Solhagen överträffar produktionsmålen, till succéåret kan även läggas två fina utmärkelser. Dessutom abonneras 7 av 10 paneler av Linde energis elhandelskunder.

placeholder

500 000 kilowattimmar

Bara dryga månaden efter att spaden sattes i marken producerades de första kilowattimmarna hållbar solel i Solhagen i Torphyttan. Och vi på Linde energi kan se tillbaka på ett framgångsrikt år för vår första solpark.

Redan i början av juni, med mer än en vecka till godo innan årsdagen, passerade vi fantastiska 500 000 kilowattimmar (kWh) lokalproducerad och hållbar solel i Solhagen.

Målet var att kunna producera 450 000 kWh varje år.

Prisbelönad fårhage

Att bygga en solpark är i dagens värld inget unikt. Men att göra det i en befintlig fårhage, utan att inkräkta på åkermarken och att dessutom låta fåren gå kvar och beta under solpanelerna har bland annat resulterat i två fina utmärkelser under året; Årets nytänkande solcellshjälte och ett hedersomnämnande i Solenergipriset.

Får i Solhagen i Torphyttan

Sol till alla – direkt från fårhagen

Vi på Linde energi har redan sedan starten i projektet arbetat utifrån ambitionen att den el som produceras i Solhagen ska vara tillgänglig för våra kunder. Lösningen blev att abonnera på solpaneler, vilket är ett utmärkt alternativ till en egen solcellsanläggning.

I dagsläget är drygt 7 av 10 solpaneler i Solhagen abonnerade av Linde energis elhandelskunder.

Solhagen i Torphyttan - första spadtaget

Solhagen i Torphyttan – viktiga datum

 • 14 maj 2020: markägaren K-G Jonsson tar det första officiella spadtaget och bygget av Solhagen i Torphyttan är igång på allvar.
 • 29 maj 2020: samtliga solpaneler är på plats.
 • 16 juni 2020: de första kilowattimmarna hållbar solel produceras.
 • November 2020: utses till Årets nytänkande solcellshjälte vid Energi- och klimatdagen.
 • Maj 2021: tilldelas ett hedersomnämnande i kategorin Årets anläggning när vinnarna av Solenergipriset presenteras.
 • 7 juni 2021: passerar 500 000 lokalproducerade kilowattimmar.
 • 16 juni 2021: firar 1-års dag.

Detta är Solhagen i Torphyttan

Solhagen i Torphyttan ligger i en fårhage, invid riksväg 50 i höjd med Torphyttan. Solhagen är till ytan stor som en fotbollsplan. De drygt 1 400 solpanelerna beräknas kunna producera cirka 450 000 kilowattimmar per år. Det räcker för att förse 100 typhushåll med hushållsel varje år.

 • Maximal eleffekt: 450 kW
 • Bedömd årlig elproduktion: 450 MWh (=450 000 kWh)
 • Markyta: 0,8 hektar
 • Bedömd livslängd: 30 år
Solabonnemang – så funkar det

Sedan den 1 augusti 2020 är det möjligt att abonnera på solpaneler i Solhagen i Torphyttan.

Ett solabonnemang kostar 680 kronor per solpanel (inkl. moms) och abonnemanget gäller över en avtalsperiod om tre år (36 månader). Du betalar alltså cirka 19 kronor, per solpanel, per månad utslaget över hela perioden.

Varje månad får du ett avdrag på din elhandelsfaktura för den solel som din/dina solpaneler producerat. Återbäringen baseras på den nordiska elbörsen, Nord Pools, timspotpriser (plus moms).