Solvallen kan lösa målkonflikten

På en åker i Vässlingby, utanför Fellingsbro, bygger Linde energi Sveriges första, och troligen Nordens största, storskaliga solpark i sitt slag – Solvallen i Vässlingby. Namnet Solvallen flörtar med den agrivoltaiska teknik vi använder där vertikala, dubbelsidiga solpaneler möjliggör fortsatt brukande av jordbruksmarken för odling av vall.

placeholder

- Det här projektet bidrar till att lösa nationella målkonflikter, nämligen mellan markanvändning för elproduktion och jordbruk. Här kombineras i stället dessa intressen på ett effektivt sätt, menar Peter Ström, chef Elproduktion på Linde energi.

Mälardalens universitet har tillsammans med Linde energi och Solkompaniet beviljats stöd av KK-stiftelsen för ett flerårigt forskningsprojekt knutet till Solvallen i Vässlingby. Syftet är att studera produktionen av solel, grödans avkastning och ekonomi.

- Kombinationen av odling och elproduktion har potential att ge en effektivare och lönsammare markanvändning, som kan öppna en mångmiljardmarknad för solkraft om konceptet blir framgångsrikt, menar Bengt Stridh, universitetslektor vid Mälardalens universitet.

Fakta Solvallen i Vässlingby

Solvallen i Vässlingby byggs på en åker norr om Fellingsbro, invid väg 249. Solvallen är till ytan drygt en hektar. De drygt 1 300 solpanelerna beräknas kunna producera cirka 650 000 kilowattimmar per år. Det räcker för att förse 130 typhushåll med hushållsel varje år. (Hushåll i egnahem utan elvärme med förbrukning om 5 000 kWh per år, källa: SCB).

Maximal eleffekt: drygt 600 kW
Bedömd årlig elproduktion: 650 MWh (=650 000 kWh)
Markyta: drygt 1 hektar