Största investeringen på 20 år

Allt fler upptäcker tjusningen och fördelarna med att bo på landsbygden. På sikt kommer det att medföra ett ökat effektbehov, vilket också ställer högre krav på trygga och säkra elleveranser. Linde energi ansvarar sedan 2015 för delar av elnätet kring Närkes Kil och nu förbereder vi oss för Örebros expansion norrut genom att göra företagets enskilt största investering sedan spillvärmenätet mellan Frövi och Lindesberg.

placeholder

– Örebro stad växer och vi måste som nätägare förbereda oss för expansionen norrut. Genom att bygga en ny mottagningsstation, med ställverk för såväl 40 kV som 10 kV samt två nya transformatorstationer framtidssäkrar vi elnätet och vår möjlighet att kunna erbjuda trygga och säkra elleveranser, säger
Joakim Johansson, chef Affärsområde El på Linde energi.

– Nuvarande mottagningsstation är ålderstigen. Den här satsningen innebär även att vi investerar i vår personals arbetsmiljö och säkerhet.

Totalt beräknas projektet, som planeras vara klart i slutet av år 2022, kosta omkring 30 miljoner kronor.

– Det är vår största enskilda investering på 20 år. Senast vi genomförde ett projekt i den här digniteten var när vi byggde spillvärmenätet mellan Frövi och Lindesberg.

Transformatorstation Rånnesta

En av de två nya transformatorstationerna lyfts på plats.