Vanliga frågor om Linde Smart

Många kunder hör av sig om priset på Linde Smart i januari. Här försöker vi besvara några av de vanligaste frågorna.

placeholder

Hur fungerar Linde Smart

När man väljer Linde Smart väljer man ett elavtal som är en kombination av fast och rörligt elpris över tiden. Det sker genom att elpriset successivt prissäkras. För kunden innebär det att elpriset under enskilda månader kan vara högre eller lägre än det rörliga elpriset. Vår ambition är att avtalsformen Linde Smart över tiden ska ge en lägre elkostnad jämfört med rörligt elpris, För en typkund lägenhet under perioden jan-21 – jan-23 d v s de senaste 25 månaderna har Linde Smart haft lägre månadspris jämfört rörligt elpris under 22 månader. Under 3 månader har rörligt elpris varit lägre. Detta har resulterat i att den aktuella typkunden haft en elhandelskostnad 16% lägre än om kunden haft rörligt elpris.

En av dessa tre månader var januari i år då rörligt elpris blev väsentligt lägre än förväntad nivå och lägre än det prissäkrade elpriset för Linde Smart. Historiskt över tiden har det visat sig att Linde Smart varit mer fördelaktigt än rörligt elpris, dock inte under januari.

Varför blev Linde Smart priset högre än rörligt pris i januari?

För januari blev rörligt elpris väsentligt lägre än förväntad nivå och klart lägre än det prissäkrade elpriset för Linde Smart. Historiskt över tiden har det visat sig att Linde Smart varit mer fördelaktigt än rörligt elpris, dock inte under januari.

Anledningen till att det rörliga priset är så lågt i januari är att det blev en otroligt mild månad vilket innebär låg elförbrukning Det var även en månad med mycket nederbörd och blåsigt väder. Sammantaget resulterade detta i god tillgång på elproduktion i kombination med lägre förbrukning och ett rörligt elpris på klart lägre nivå än förväntat.

Kan jag byta till rörligt pris?

Ja, det kan du. Maila vår kundservice på kundservice@lindeenergi.se eller fyll i det här formuläret Öppnas i nytt fönster.