Vi bygger länets största solpark

Till sommaren invigs länets största solpark. Det är vi på Linde energi som nu gör verklighet av våra planer, sätter spaden i marken och gör en långsiktig satsning och hållbar investering i solel.

placeholder

Solparken, som går under arbetsnamnet ”Lindesbergs Solpark”, kommer att byggas invid riksväg 50 i höjd med Torphyttan och täcka en markyta på knappt en hektar, vilket ungefär motsvarar ytan av en fotbollsplan.

När solparken tas i drift till sommaren 2020 räknar Linde energi med att den kan producera 500 000 kilowattimmar el per år. Det räcker för att förse 100 typhushåll med hushållsel varje år.

Projektet har belönats med 20 procent investeringsstöd från Länsstyrelsen i Örebro länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

”Lindesbergs Solpark” i korthet:

Byggstart: våren 2020
Invigning: sommaren 2020
Maximal eleffekt: 500 kW
Bedömd årlig elproduktion: 500 MWh (=500 000 kWh)
Markyta: 0,8 hektar
Bedömd livslängd: 30 år
Bedömd investering: cirka 4 miljoner kronor
Investeringsstöd: 20 procent

Intresserad av solceller?

Surfa in på avsnittet Solel!

Solceller