Vinden lyser upp tanken

Sedan slutet av december 2019 lyser Linde energis 46 meter höga ackumulatortank vackert i mörkret och syns från stora delar av bygden. Belysningen drivs av vårt första vindkraftverk och räknas på årsbasis vara självförsörjande.

placeholder

Fyra LED-armaturer med cirka 70 dioder i varje är placerade runtom ackumulatortanken som rymmer 5 500 kubikmeter 94-gradigt vatten, redo att förse staden med fjärrvärme.

På toppen av ackumulatortanken har vi installerat Linde energis första, kanske även länets minsta (?), vindkraftverk. Vindkraftverket har en kapacitet motsvarande 1 000 Watt. Samtidigt drar belysningen 850 Watt.

På årsbasis räknar vi med att belysningen är självförsörjande.

Kuriosa i siffror

  • Linde energis ackumulatortank i Lindesberg är 46 meter hög och rymmer 5 500 kubikmeter vatten
  • 1 kubikmeter = 1 000 liter vatten.
  • Vattenförbrukningen för en tvåbarnsfamilj i en normalstor villa är 200 kubikmeter per år.
  • Ett normalstort badkar rymmer 0,3 kubikmeter vatten.
  • LED-belysningen på ackumulatortanken har ett effektbehov på 850 Watt
  • En normal kaffebryggare har ett effektbehov på 400-800 Watt