Hantering av uppgifter

Du har säkert hört talas om dataskyddsförordningen GDPR, som behandlar personuppgifter. Det främsta syftet med förordningen är att ge människor kontroll över sina egen personliga data.

Linde energi AB och dess dotterbolag Linde energi Försäljning AB (nedan kallade ”vi, ”oss”, ”vår” och ”vårt”) samlar in och behandlar personuppgifter för att hantera och fullgöra avtal med dig och för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av personuppgifter sker även för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag eller andra bestämmelser.

Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal eller så länge lagstiftningen kräver det. Personuppgifterna kan komma att behandlas av oss för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik, för marknadsföringsändamål samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse av att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Profilering av din information kan ske i syfte att ge dig bättre information om till exempel energianvändning och erbjudanden om produkter och tjänster. Dina personuppgifter kan komma att ingå i automatiserad profilering för de fall då en viss profil krävs för att ta del av ett erbjudande. Vi tillämpar inte något automatiserat beslutsfattande som baseras på en profilering av dina personuppgifter som kommer att innebära att du nekas produkter eller tjänster hos oss.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om vi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett försäkringsbolag. Därutöver kan personuppgifterna lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med konsumenten ska kunna fullgöras.

Behandlingen av personuppgifter kan komma att utföras av anlitade personuppgiftsbiträden. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredjeland (utanför EU/EES). Vi säljer inte dina uppgifter vidare till någon tredje part.

Dina rättigheter

Du som har dina personuppgifter registrerade hos oss har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har till exempel rätt att begära ett utdrag av de personuppgifter vi har om dig. Om du anser att dina kunduppgifter är felaktiga kan du kontakta oss eller logga in på Mina Sidor för att få dem rättade eller kompletterade. Du har under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring. Du har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som du själv lämnat överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet)

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Är du företagare? Läs mer om hur Dataskyddsförordningen påverkar dig Pdf, 97.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Personuppgiftsansvarig

Linde Energi AB, organisationsnummer 556527-6499, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av koncernens personuppgifter.

Dataskyddsombud

Simon Tullstedt
simon.tullstedt@lindeenergi.se
0581-887 01

Besöks- och kontaktuppgifter

Linde energi
Skrinnargatan 6
711 34 Lindesberg
Telefon: 0581-887 01
E-post: dataskydd@lindeenergi.se

Blankett för begäran om registerutdrag Pdf, 134 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se