Här är vi - Linde energi!

Som energiproducent har vi ett större ansvar än att enbart leverera el och värme till bostäder, företag och samhällsfunktioner. Det handlar om hur vi hanterar vår produktion och vilka värderingar som styr oss framåt. Därför är vi stolta över att all vår el är 100 % förnybar.

Idag har vi fem egna vattenkraftverk och Örebro läns största markförlagda solpark. Vi satsar på ny teknik och smarta initiativ för att ständigt minska vår klimatpåverkan. På så vis skapar vi hållbara lösningar för att alla ska kunna leva, jobba och utvecklas i Bergslagen. Idag och imorgon.

Elnät

Vi ansvarar för trygg och säker eldistribution till nästan 12 000 kunder i Lindesberg, Fanthyttan, Frövi, Fellingsbro och Närkes Kil med omnejd.

Elproduktion

Vi producerar förnybar el med sol- och vattenkraft. I huvudsak produceras elen i Örebro läns största markförlagda solpark - Solhagen i Torphyttan- samt i våra fem vattenkraftverk Dalkarshyttan, Bohr, Vedevåg, Ringaby och Oppboga.

Värme

Vi levererar fjärrvärme i Lindesberg, Vedevåg, Frövi och Guldsmedshyttan till drygt 1 000 kunder. Värmen består till största delen av spillvärme – energi som annars går förlorad – från lokala företag. Vi levererar även fjärrkyla och processånga till lokala företag och offentliga verksamheter.

Energihandel

Vi erbjuder elavtal i olika former till drygt 10 000 elhandelskunder. All el vi säljer är förnybar. Vi erbjuder även andra tjänster såsom lösningar för egen solelproduktion och laddning för elbilar.

Vår affärsidé och vision

Linde energi är en avgörande drivkraft i Bergslagen
genom morgondagens energilösningar.