Linde energi erbjuder energi för ljus, kraft och värme. Ambitionen är att leverera den så säkert och miljöriktigt som möjligt. Vi ägs till 100 % av Lindesbergs kommun.

Styrelse och VD

Koncernen Linde energi AB har dotterbolaget Linde energi försäljning AB. VD för båda bolagen är Jens Isemo.

VD

Jens Isemo
0581-887 10
jens.isemo@lindeenergi.se

Styrelse

Ordförande: Greger Nilsson 0581-10131, 072-2119686
Vice ordförande: Maria Lindkvist  070-7199041

Ledamöter

Lars Karlsson
Jonas Kleber
Tom Persson
Inga Ängsteg
Sven Öberg
Tomas Wall, adjungerad

Magnus Lindgren, personalrepresentant
Weine Ohlson, personalrepresentant

Organisationsnummer

Linde energi AB: 556468-5278
Linde energi försäljning AB: 556033-6603

Årsredovisning och verksamhetsberättelse

Årsredovisning 2018PDF
Verksamhetsberättelse 2018PDF