Vårt hållbarhetsarbete

Vår vision är att vara en avgörande drivkraft i Bergslagen genom morgondagens energilösningar. En vision som våra medarbetare varit med att arbeta fram och som det finns en intern stolthet kring. Då är det också enkelt att konkretisera och leva upp till orden.

Linde energi erbjuder smarta och hållbara energilösningar, bland annat solpaneler och solcellspaket.

Kraften i framtidens Bergslagen

Som energiproducent har vi ett större ansvar än att enbart leverera el och värme till bostäder, företag och samhällsfunktioner. Det handlar om hur vi hanterar vår produktion och vilka värderingar som styr oss framåt. Därför är vi stolta över att all vår el är 100 % förnybar.

Idag har vi fem egna vattenkraftverk och Örebro läns största markförlagda solpark. Vi satsar på ny teknik och smarta initiativ för att ständigt minska vår klimatpåverkan. På så vis skapar vi hållbara lösningar för att alla ska kunna leva, jobba och utvecklas i Bergslagen. Idag och imorgon.

Bohrs vattenkraftstation

Med hållbarhet i fokus

Hållbarhet påverkar alla olika funktioner i vårt bolag. Att ta ansvar för den påverkan vår verksamhet har är en självklarhet och något vi prioriterar i alla led.

Vår arbetsmiljö- och hållbarhetspolicy visar vägen. Vi har en väl förankrad säkerhetskultur och arbetar riskförebyggande. Vi investerar i modern teknik och stabila och miljösäkra processer.

Vi på Linde energi investerar också långsiktigt i den lokala infrastrukturen, satsar kontinuerligt på att förbättra vår egna effektivitet samt strävar mot att vår verksamhet ska bli helt fossilfri senast år 2025.

I syfte att möta morgondagens behov, krav och utmaningar har vi justerat och anpassat
vår organisation. Organisationsförändringen ska bidra till en förbättrad förmåga att stödja
våra kunder och intressenter och förenkla deras val av våra hållbara energilösningar.

Hållbarhetsinitiativ ger ofta en ekonomisk, miljömässig och social avkastning på investering. Linde energis hållbarhetsstrategi bidrar till att vi är en attraktiv kraft i Bergslagen, både som aktör och arbetsgivare.

Vi har en unik möjlighet att göra skillnad på riktigt!

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se