Hållbarhet i tre delar

2015 beslutade FN om 17 globala mål för hållbar utveckling med tre dimensioner; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Det har bidragit till att hållbarhet är högt upp på såväl den politiska som den mediala agendan och självklart även näringslivets agenda. Runtom i hela världen.

Vi arbetar aktivt med de globala målen och arbetar långsiktigt med att uppnå hållbara
resultat inom alla de tre nivåerna; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Linde energi gör kontinuerligt omvärldsbevakningar för att bättre förstå framtida krav och förbereda oss för framtida utmaningar.

FN:s globala mål, wedding cake

Klimatlagen

Riksdagen beslutade enligt klimatlagen 2017 att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Beslutet har lett till en ökad efterfrågan på fossilfria energitjänster. Den tekniska utvecklingen och en ökande befolkning förväntas leda till ett ökat energibehov. För att möta dessa behov behövs bland annat en väl utbyggd infrastruktur och fler bostäder.

Vi på Linde energi investerar långsiktigt i den lokala infrastrukturen, satsar kontinuerligt på att förbättra vår egna effektivitet samt strävar mot att vår verksamhet ska bli helt fossilfri.