Guldmedalj i hållbarhet

2019 är första året som vi utvärderas enligt EcoVadis-metoden.

EcoVadis - ett sätt att mäta hållbarhet. Linde energi får guldmedalj för sitt hållbarhetsarbete.

EcoVadis är det ledande utvärderingssystemet som väger in aspekter som miljö, arbetsförhållanden, affärsansvar och etik samt hållbara upphandlingar. EcoVadis-metoden bygger på internationellt antagna principer för hållbarhetsredovisning som GRI (Global Reporting Initiative), FN:s Global Compact och ISO:26000. Utvärderingen revideras även av oberoende hållbarhetsexperter.

Totalt utvärderades 225 företag inom energibranschen världen över. Linde energi fick 66 poäng av 100 i rankingen, vilket innebär att vi förutom guldmedalj kan stoltsera med att vi är bland de topp 5-procenten av samtliga bedömda och jämförbara företag.

EcoVadis-rapporten 2019

Hur presterade Linde energi i EcoVadis utvärdering 2019? I den här rapportenPDF lyfts höjdpunkterna.