Vi sponsrar lokalt

Linde energi vill vara en drivkraft i Bergslagen och bidra till värdefulla samarbeten, goda relationer, en aktiv livsstil och ett öppnare samhälle.

Vi sponsrar inom områdena idrott, kultur, miljö och samhälle. Vi eftersträvar hållbarhet, jämställdhet, likabehandling och sunda värderingar.

Alla samarbeten vi ingår ska kunna kopplas till vårt varumärke och våra värdeord - närvaro, trovärdighet och vilja.


Lindecyklisterna

Med likadana kläder känner Lindecyklisternas unga medlemmar stor samhörighet med varandra. Föreningen tränar en till två gånger i veckan och kamratandan är alltid i fokus.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se