Tidigt samråd

Uppdaterat miljötillstånd för fjärrvärmeproduktion i Lindesberg

Fjäärvärme Lindesberg, ackumulatortank

Linde energis mål är att erbjuda fossilfri värme senast år 2025. Nu vill vi ta nästa steg på vägen mot målet.

I dagsläget har vi en fossilandel på max cirka 2 procent i vår fjärrvärmeproduktion. Majoriteten av vår värme baseras på spillvärme från BillerudKorsnäs i Frövi.

För att nå vårt mål om fossilfri värme planerar vi för nästa steg i omställningen till förnybara bränslen och planerar därför att installera två pelletspannor om tillsammans 6 MW vid vår huvudanläggning i Lindesberg.

Pelletspannorna ersätter en av våra fossiloljeeldade pannor. Detta är en tillståndspliktig ändring och vi kommer att samråda med både myndigheter och närboende.

Här hittar du Samrådsunderlag. Pdf, 1009.5 kB.

Inför ansökan om nytt miljötillstånd vill vi genomföra ett tidigt samråd och samla in
synpunkter på något av följande sätt:

Ylva Gjetrang, miljöansvarig
ylva.gjetrang@lindeenergi.se

Kundservice
kundservice@lindeenergi.se

Vårt kontor
Skrinnargatan 6, Lindesberg

Post
Linde Energi AB, Box 77, 711 22 Lindesberg

Vi önskar dina synpunkter senast fredagen den 27 maj 2022.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se