Omvandla solljus till förnybar el

Forskning visar att solenergi lämpar sig väl även på våra breddgrader. Bland annat bidrar både kylan och reflektionerna från snön till att mer energi kan utvinnas.

Med egen solelsproduktion vet du att din el kommer från en förnybar energikälla. Solpanelerna har en förväntad livslängd på mer än 70 år och därför kan det bidra till att höja värdet på din bostad.

Bli mikroproducent

Det här behöver du känna till för att kunna producera din egen solel. Om du köper en nyckelfärdig solcellslösning av oss hjälper vi dig genom alla steg.

1. Läs på och kontrollera med ditt elnätbolag

Ta reda på vilken anläggning som passar hos dig och vilka krav som måste följas, både gällande anläggningen och ifråga om platsen där den ska uppföras. Kontakta ditt elnätbolag och kontrollera dina möjligheter att ansluta en solanläggning till elnätet. I vissa fall kan vi behöva bygga om vårt elnät. Tänk på att det finns bidrag att söka.

2. Kontakta en elinstallatör

När du köpt din anläggning, anlita en behörig elektriker för installation av din mikroproduktionsanläggning.

3. Vi hanterar din förfrågan

Elinstallatören gör en anmälan till oss via foranmalan.nu Länk till annan webbplats.. När vi skickat vårt medgivande till elinstallatören kan arbetet påbörjas.

4. Installation av produktionsanläggningen

När installationen är färdig skickas en färdiganmälan till oss. Vi besiktar anläggningen och byter vid behov din elmätare till en som mäter både förbrukningen och det överskott du matar ut på vårt elnät.

5. Sälj din överskottsel

Teckna ett avtal med elhandelsbolaget som ska köpa din överskottsel. Läs mer om att sälja din överskottsel.

Solcellslösning från Linde energi

När du köper en solcellslösning från Linde energi köper du en nyckelfärdig lösning där material, frakt, installation och driftsättning ingår. Vi är med dig hela vägen, från offert till att panelerna är inkopplade i din elcentral och börjar producera förnybar solenergi. 

Vill du veta mer?

Vi vet hur svårt det kan vara att hitta rätt och guidar dig gärna genom djungeln av bidrag och regler som gäller för solenergi.

Kontakta oss
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se