Få betalt för din solel

Den el som du producerar och inte själv konsumerar får du betalt för. Här följer aktuell information för mikroproducenter.

Vad är en mikroproducent?

Det finns enligt Konsumenteras Energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ingen exakt definition för när du räknas som mikroproducent. Vi på Linde energi drar gränsen vid en inmatning på lågspänning som har en säkring om högst 100 A i anslutningspunkten. Har du högre säkring i anslutningspunkten än så räknas du som småskalig producent, det vill säga näringsidkare eller elproducent.

Ersättning från elnätet

Den el du inte själv konsumerar, matas in på elnätet till våra kunder i din närhet. Våra kostnader för eltransport genom elnätet till dessa kunder minskar på så vis och vi får en så kallad nätnytta. Linde energi ersätter dig för den nätnytta du bidragit med.

Från och med 1 januari 2023 gäller följande ersättningsnivåer för dig som är mikroproducent. Pdf, 173.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Från och med 1 januari 2024 gäller följande ersättningsnivå för dig som är mikroproducent. Pdf, 170.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ersättning från elhandeln

Om du är elhandelskund hos Linde energi Försäljning AB ersätter vi dig med Nordpools produktionsspotpris för månaden minus 1,5 öre/kWh.

Notera att samtliga avgifter och ersättningar presenteras exklusive moms.

Bli mikroproducent

Det här behöver du känna till för att kunna producera din egen solel. Om du köper en nyckelfärdig solcellslösning av oss hjälper vi dig genom alla steg.

1. Läs på och kontrollera med ditt elnätbolag

Ta reda på vilken anläggning som passar hos dig och vilka krav som måste följas, både gällande anläggningen och ifråga om platsen där den ska uppföras. Kontakta ditt elnätbolag och kontrollera dina möjligheter att ansluta en solanläggning till elnätet. I vissa fall kan vi behöva bygga om vårt elnät. Tänk på att det finns bidrag att söka.

2. Kontakta en elinstallatör

När du köpt din anläggning, anlita en behörig elektriker för installation av din mikroproduktionsanläggning.

3. Vi hanterar din förfrågan

Elinstallatören gör en anmälan till oss via foranmalan.nu Länk till annan webbplats.. När vi skickat vårt medgivande till elinstallatören kan arbetet påbörjas.

4. Installation av produktionsanläggningen

När installationen är färdig skickas en färdiganmälan till oss. Vi besiktar anläggningen och byter vid behov din elmätare till en som mäter både förbrukningen och det överskott du matar ut på vårt elnät.

5. Sälj din överskottsel

Teckna ett avtal med elhandelsbolaget som ska köpa din överskottsel. Läs mer om att sälja din överskottsel.

Skattereduktion

Om du är mikroproducent enligt Skatteverkets definition Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har du möjlighet att få skattereduktion för den överskottsel som matas in från din produktion till elnätet. Skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet upp till max 30 000 kWh/år, dock högst 18 000 kronor per år.

Elnätsbolaget lämnar en kontrolluppgift till Skatteverket när året är slut om hur mycket el som matats in och ut i din anslutningspunkt under året. I din inkomstdeklaration kommer uppgifter om skattereduktionen att finnas med.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se