Få betalt för din solel

Den el som du producerar och inte använder får du betalt för. Tänk på att du måste köpa mer el av oss än vad du matar ut på elnätet för att definieras som en mikroproducent.

Ersättning från elnätet

Den el du inte själv använder, matas in på elnätet till våra kunder i din närhet. Våra kostnader för eltransport genom elnätet till dessa kunder minskar på så vis och vi får en så kallad nätnytta. Linde energi ersätter dig med 4,2 öre/kWh för den nätnytta du bidragit med.

Ersättning från elhandeln

Om du är elhandelskund hos Linde energi försäljning ersätter vi dig med Nordpools spotpris för månaden minus 1,5 öre/kWh.

Skattereduktion

Om du är mikroproducent enligt Skatteverkets definition har du möjlighet att få skattereduktion för den överskottsel som matas in från din produktion till elnätet. Skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år.

Elnätsbolaget lämnar en kontrolluppgift till Skatteverket när året är slut om hur mycket el som matats in och ut i din anslutningspunkt under året. I din inkomstdeklaration kommer uppgifter om skattereduktionen att finnas med.