Föranmälan solproduktion - två exempel

Exempel 1

En föranmälan om en solcellsanläggning kommer in från en installatör, vi kontrollerar de elektriska förutsättningarna samt att själva föranmälan är rätt ifylld och signerad av både kund och installatör.

I detta fall finns de elektriska förutsättningarna för den tänkta storleken på solcellsanläggningen:

Vi utför de nödvändiga åtgärderna som krävs i vårt kundsystem samt ger installationsmedgivande till installatören.

När installatören har fullgjort sitt arbete, skickar denne in en färdiganmälan till oss, därefter kommer vi ut på plats och kontrollerar så att anläggningen följer gällande krav samt vid behov byter elmätare.

Exempel 2

En föranmälan om en solcellsanläggning kommer in från en installatör, vi kontrollerar de elektriska förutsättningarna samt att själva föranmälan är rätt ifylld och signerad av både kund och installatör.

I detta fall finns inte de elektriska förutsättningarna för den tänkta storleken på solcellsanläggningen:

Nu görs en nätutredning, där vi kontrollerar vilken abonnemangsklass som kunden har betalt för. Behövs en utökning, sammanställer vi detta i en offert som vi skickar till kunden. Utökningen behandlas i ett eget ärende.
Efter godkännande från kunden fortsätter det ursprungliga ärendet.

Skulle det visa sig att solcellsanläggningen redan är beställd av kunden, och uppsatt av installatören, och där kunden inte vill bekosta en utökning för den uppsatta effekten:

I detta fall begränsas solcellsanläggningen till det säkringsabonnemang kunden har betalt för, den ursprungliga föranmälan avvisas av oss som nätägare och installatören får skicka in en ny föranmälan på den nya begränsade effekten.

Vi utför de nödvändiga aktiviteterna som krävs i vårt kundsystem, samt ger installationsmedgivande till installatören.

När installatören har fullgjort sitt arbete, skickar denne in en färdiganmälan till oss, därefter kommer vi ut på plats och kontrollerar så att anläggningen följer gällande krav samt vid behov byter elmätare.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se