Elproduktion och jordbruk

Sveriges första - Nordens största

På en åker utanför Fellingsbro har Linde energi byggt Sveriges första storskaliga solpark i sitt slag – Solvallen i Vässlingby. Namnet Solvallen flörtar med den agrivoltaiska teknik vi använder där vertikala, dubbelsidiga solpaneler möjliggör fortsatt brukande av jordbruksmarken för odling av vall.

Agrivoltaisk solpark i tyska Dirmingen. Foto: Next2Sun

1300 paneler - el till 130 hushåll

Solvallen i Vässlingby ligger på en åker norr om Fellingsbro, invid väg 249 mot Lindesberg. De över tusen solpanelerna beräknas kunna producera cirka 650 000 kilowattimmar per år. Det räcker för att förse 130 typhushåll* med hushållsel varje år.
*Hushåll i egnahem utan elvärme med förbrukning om 5 000 kWh per år, källa: SCB.

Fördelen med vertikala solpaneler

Dubbelsidiga vertikala solpaneler i öst-västligt läge ger hög produktion på tidiga förmiddagen och sena eftermiddagen. Enkelsidiga lutade paneler i sydläge producerar istället mest när solen står som högst på himlen mitt på dagen. Kombinationen av dessa ger en solkraftsproduktion som gör större nytta i elsystemet, jämfört med om alla paneler var placerade på samma sätt.

Snabba fakta om Solvallen

Antal paneler: 1177
Typ av paneler: Dubbelsidiga vertikala
Maximal eleffekt: drygt 635 kW
Bedömd årlig elproduktion: 650 MWh (=650 000 kWh)
Markyta: 1 hektar
Produktionsstart: 6 mars 2023

Vad betyder agrivoltaiskt?

Ett agrivoltaiskt system är kombinationen av jordbruksverksamhet och elproduktion. I Solvallen i Vässlingby innebär det att solelproduktion via vertikala, dubbelsidiga solpaneler kombineras med odling av vall.

Mälardalens universitet forskar

År 2021 byggdes en mindre agrivoltaisk testanläggning vid Kärrbo Prästgård utanför Västerås, med samma teknik som i Vässlingby. Forskningsprojektet leds av Mälardalens Universitet, med Statens Lantbruksuniversitet och Solkompaniet som partners, finansierat via Energimyndigheten.

Nu har Mälardalens universitet tillsammans med Linde Energi och Solkompaniet beviljats stöd av KK-stiftelsen för ett flerårigt forskningsprojekt knutet till Solvallen i Vässlingby. Syftet är att studera produktionen av solel, grödans avkastning och ekonomi.

- Det här projektet bidrar till att lösa nationella målkonflikter, nämligen mellan markanvändning för elproduktion och jordbruk. Här kombineras i stället dessa intressen på ett effektivt sätt, menar Peter Ström, chef Elproduktion på Linde energi.

Forskningsresultat från agrivoltaiska solparker i USA visar på ökad produktivitet hos grödorna, samtidigt som skuggan från solpanelerna bidrar till minskat behov av bevattning och därmed lägre vattenförbrukning.

- Kombinationen av odling och elproduktion har potential att ge en effektivare och lönsammare markanvändning, som kan öppna en mångmiljardmarknad för solkraft om konceptet blir framgångsrikt, menar Bengt Stridh, universitetslektor vid Mälardalens universitet.

Fördelar med lokalproducerad solenergi

Fördelarna med lokalproducerad solenergi är flera. Exempelvis:

Hållbart. Solenergi är klimatsmart och bidrar till att vi undviker fossila utsläpp. Solpaneler kräver dessutom väldigt lite underhåll.

Långsiktigt. Solhagens beräknade livslängd är 30 år, vilket gör Solhagen till en långsiktig investering i förnybar energi.

Klimatet i Bergslagen passar utmärkt för solenergi, eftersom solcellerna inte riskerar att bli överhettade i samma utsträckning som på varmare breddgrader.

Lokalt. Lokalproducerad el minskar risken för effektbrist i elnätet. Samtidigt minskar behovet av att köpa in el från andra aktörer.

Du kan ofta läsa i media om att vi kan drabbas av elbrist, men i Sverige har vi ingen brist på el. Faktum är att vi har en nettoexport av el.

Utmaningen är att minimera och sprida ut de effekttoppar som blir när många belastar elnätet samtidigt. Då kan så kallad effektbrist uppstå. Med lokalproducerad el minskar risken för effektbrist i elnätet.

När du väljer lokalproducerad solenergi - och vattenkraft - blir du mindre beroende av vad som händer i omvärlden. Dessutom minskar behovet av att köpa in el från andra aktörer eller att importera el från andra länder.

Att investera i lokalproducerad solenergi är hållbart och långsiktigt.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se