Solvallen i kilowattimmar

Solvallen i Vässlingby byggs på en åker norr om Fellingsbro, invid väg 249. Solvallen är till ytan drygt en hektar. De drygt 1 300 solpanelerna beräknas kunna producera cirka 650 000 kilowattimmar per år.

Här kan du följa produktionen i Solvallen: per dag, per månad och totalt.

Siffrorna är på grund av tekniska begränsningar ungefärliga och motsvarar inte riktigt den faktiska produktionen i realtid. Sidan uppdateras var 15:e minut.