Lokalproducerad värme

Fjärrvärmens fördelar

Fjärrvärme är ett bra och klimatsmart alternativ för uppvärmning. Dessutom är det driftsäkert och bekymmersfritt.

Miljövänligt. Med fjärrvärme minskar utsläppen. Vår fjärrvärme består till största delen av spillvärme - energi som annars skulle gå förlorad - från Billerud i Frövi och Baettr i Guldsmedshyttan. 

Bekvämt. Fjärrvärme är det bekvämaste alternativet för uppvärming. Du behöver inte fundera på underhåll, med vårt Trygghetsavtal finns hjälpen alltid nära till hands.

Driftsäkert. Medan vi levererar värme hem till dig kan du ta det lugnt. Fjärrvärme är det mest driftsäkra sättet att värma upp ditt hus eller fastighet.

Sparar utrymme. Fjärrvärmecentralen är liten, ungefär som ett köksöverskåp. Du får mer plats över för andra saker.

Kan jag få fjärrvärme?

Privatpersoner och företag på flera orter i Lindesbergs kommun kan ansluta sig till vårt fjärrvärmenät.

Kontakta oss så tar vi reda på om just din fastighet går att ansluta till fjärrvärmenätet.

Hur fungerar spillvärme?

Värme som produceras i tillverkningsprocesser på Billerud i Frövi och Baettr i Guldsmedshyttan samlas

upp och värmer vatten som sedan leds ut i ett nät av nedgrävda rör till våra kunder.

I fastigheterna som är anslutna till fjärrvärmenätet finns en fjärrvärmecentral som överför värmen till husets egna värmesystem, alltså till elementen och uppvärmningen av varmvatten.

Därefter återvänder vattnet i returledningen till industrin för att värmas upp på nytt.

När tillgången på spillvärme inte riktigt räcker till tillför vi extra värme till fjärrvärmenätet, främst genom att elda med återvunnen bioolja och pellets vid våra anläggningar.

Teckna trygghetsavtal

Det är någon av oss på Linde energi som varit med och installerat din fjärrvärmeanläggning. Därför vet vi hur den fungerar och hur man tar hand om den på bästa sätt. En vältrimmad anläggning innebär bättre ekonomi och längre livslängd.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se