Kan jag få fjärrvärme?

Linde energi levererar fjärrvärme i Lindesberg, Frövi, Vedevåg, Guldsmedshyttan och Storå.

Vad kostar det?

Standardinstallation villa: 70 000 kronor (inkl. moms). Priset är exklusive ROT-avdrag. Det finns möjlighet att få ROT-avdrag med 30 % av arbetskostnaden.

Elburen uppvärmning idag?

Vi hjälper dig att konvertera till vattenburen uppvärmning. Riktpris: 12 000 kronor per element.

Stöd för energieffektivisering

Ett nytt statligt stöd har införts för dig med villa eller radhus med eluppvärmning. Bidraget kan sökas från den 3 juli 2023 och rör materialkostnader för byte av värmesystem som minskar elbehovet för uppvärmning. Läs mer om stödet.

Intresseanmälan

Är du intresserad av fjärrvärme och vill veta mer? Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig och ser om just din fastighet går att ansluta till fjärrvärmenätet.Ange adress och fastighetsbeteckning till fastigheten som du vill ansluta till fjärrvärmenätet.

Vägen till fjärrvärme

  1. Arbetet med att installera fjärrvärme inleds med att någon från Linde energi kommer hem till dig. Tillsammans planerar vi var ledningsintaget ska göras.

  2. I samråd med dig som fastighetsägare genomför vi grävning i gatan samt på din tomt. Samtidigt som rören läggs på plats gör vi ett hål i husväggen där rören ska gå in.

  3. Vi genomför tester och säkerställer att allt fungerar. När testerna är godkända går arbetet vidare.

  4. Vi monterar och installerar den nya fjärrvärmecentralen och din id-märkta fjärrvärmemätare.

  5. Återställning och besiktning av arbetet. Vi fyller igen schaktet i gatan och på din tomt samt visar dig hur fjärrvärmecentralen fungerar.

Finansiera fjärrvärme med Energilånet

Linde energi tillsammans med Bergslagens Sparbank uppmuntrar till klimatsmart utveckling. Därför erbjuder vi Energilånet, som är speciellt framtaget för exempelvis investering i en fjärrvärmeanläggning.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se