Linde energis fjärrvärme

I tabellen nedan ser du vår energimix och klimatpåverkan i fjärrvärmeproduktionen år 2023.


Fjärrrvärmenät

Andel spillvärme (%)

Andel förnybara bränslen och el för distribution (%)

Andel fossil olja (%)

Klimatpåverkan (g CO2/kWh fjärrvärme)

Frövi

93,2

0,5

6,3

22,1

Guldsmedshyttan

21,8

78,2

0

3,5

Lindesberg

85,4

13,8

0,8

2,6

Vedevåg

83,5

16,5

0

1,7


Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se