Graddagar

Graddagarna anger hur temperaturen avvikit från det normala och gör det möjligt att jämföra olika förbrukningsuppgifter.


Redovisningen av graddagar sker enligt officiell statistik från SMHI avseende Lindesberg.

Månad

2022

% *

Normalår

2021

2020

2019

Januari

553

91

608

643

437

665

Februari

497

91

547

588

455

467

Mars

498

97

512

457

468

496

April

388

113

342

391

335

303

Maj

205

108

189

228

257

230

Juni

42

64

66

19

29

43

Juli

38

135

3

6

75

57

Augusti

38

108

35

91

48

41

September

196

119

165

181

156

190

Oktober

275

81

338

286

306

369

November

393

87

453

468

363

478

December

659

116

567

650

467

503

Totalt

3780

99

3843

4008

3396

3842


* % av normalårets förbrukning samma månad. Värdet visas endast för pågående året.

Beräkning av graddagar

Graddagarna utgår från att byggnadens värmesystem ska värma upp byggnaden till
+ 17°C. Resterande energibehov antas tillkomma från solinstrålning samt från värme som alstras av personer och elektrisk utrustning i byggnaden.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se