Graddagar

Graddagarna anger hur temperaturen avvikit från det normala och gör det möjligt att jämföra olika förbrukningsuppgifter.

Redovisningen av graddagar sker enligt officiell statistik från SMHI avseende Lindesberg.

 

Månad

2024

% *

Normalår

2023

2022

2021

Januari

702

115

608

555

553

643

Februari

533

94

547

494

497

588

Mars

475

93

512

564

498

457

April

393

115

342

376

388

391

Maj

97

51

189

175

205

228

Juni66

33

42

19

Juli3

51

38

6

Augusti35

56

38

91

September165

92

196

181

Oktober338

378

275

286

November453

528

393

468

December567

668

659

650

Totalt

2199

99

3843

3971

3780

4008


* % av normalårets förbrukning samma månad. Värdet visas endast för pågående året.

Beräkning av graddagar

Graddagarna utgår från att byggnadens värmesystem ska värma upp byggnaden till + 17°C. Om medeltemperaturen under ett dygn är +1°C, så ger detta dygn 16 graddagar i bidrag till årets graddagtal.

Varför +17°C?

De flesta har en högre innertemperatur än så. Resterande energibehov antas komma från solinstrålning och den värme som alstras av personer och elektrisk utrustning i byggnaden.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se