Graddagar

Graddagarna anger hur temperaturen avvikit från det normala och gör det möjligt att jämföra olika förbrukningsuppgifter. Normalåret enligt SMHI avser en 30-årsperiod under åren 1981-2010.


Redovisningen av graddagar sker enligt officiell statistik från SMHI avseende Lindesberg.

Månad

2020

% *

Normalår

2019

2018

2017

Januari

437

69,6

628

665

600

595

Februari

455

80,0

569

467

629

529

Mars

468

88,6

528

496

622

474

April

335

93,1

360

303

338

405

Maj

257

130,5

197

230

68

192

Juni

29

32,2

90

43

56

87

Juli

75

214,3

35

57

2

39

Augusti

48

75

64

41

67

79

September

156

85,7

182

190

156

178

Oktober

306

89,7

341

369

324

334

November

363

76,4

475

478

440

477

December

467

77,7

601

503

576

544

Totalt

3396

83,4

4070

3842

3878

3922


* % av normalårets förbrukning samma månad. Värdet visas endast för pågående året.

Beräkning av graddagar

Graddagarna utgår från att byggnadens värmesystem ska värma upp byggnaden till
+ 17°C. Resterande energibehov antas tillkomma från solinstrålning samt från värme som alstras av personer och elektrisk utrustning i byggnaden.