Våra priser

Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på vad du bor och hur mycket värme du förbrukar. Vi fjärravläser din fjärrvärmeförbrukning automatiskt, vilket betyder att du alltid bara betalar för den fjärrvärme du har använt och att fakturan blir lättare att förstå. 

Vad kostar det?

Vårt fjärrvärmepris för villor består av av en fast årsavgift och en rörligt energiavgift. För övriga fastigheter består fjärrvärmepriset av en fast årsavgift, en rörligt energiavgift samt en effektavgift.

Prislistor från och med 1 januari 2020

Villor i Lindesberg och FröviPDF
Effektkunder i Lindesberg och FröviPDF
Effektkunder i VedevågPDF

Prislistor från och med 1 januari 2019

Prislista villor i Lindesberg och FröviPDF
Prislista effektkunder i Lindesberg och FröviPDF
Prislista effektkunder i VedevågPDF

Jämför priser 2018 – Lindesberg och Frövi

Samtliga priser anges i kronor per år.

Villor/småhus

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000

14 814

5 926

8 888

20 000

17 776

5 926

11 850

30 000

23 701

5 926

17 775

40 000

29 626

5 926

23 700

Flerbostadshus

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80

68 012

19 312

48 700

193

157 153

39 664

117 489

500

396 278

91 903

304 375

1000

786 164

177 414

608 750

Lokaler

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80

72 250

23 550

48 700

193

167 377

49 899

117 489

500

421 428

117 053

304 375

1000

836 465

227 715

608 750

Samfälligheter

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80

72 250

23 550

48 700

193

167 377

49 889

117 489

500

421 428

117 053

304 375

1000

836 465

227 715

608 750

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen ställer bland annat krav på att fjärrvärmeavtal ska innehålla uppgifter om parternas åtaganden, priset och hur det bestäms, var prisinformation finns, löptid, ändringsmöjligheter, villkor för uppsägning, vårt ersättningsansvar om våra åtaganden inte uppfylls, betalningsansvar för återställningskostnader samt möjlighet till förhandling och eventuell medling.

Här kan du läsa lagen i sin helhet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänna avtalsvillkor

Vi tillämpar fjärrvärmebranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme till privatpersoner och till näringsverksamhet.

Allmänna avtalsvillkor för privatpersoner och näringsidkare.