Våra fjärrvärmepriser

Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på vad du bor och hur mycket värme du förbrukar. Vi fjärravläser din fjärrvärmeförbrukning automatiskt, vilket betyder att du alltid bara betalar för den fjärrvärme du har använt och att fakturan blir lättare att förstå. 

Vad kostar fjärrvärme?

Vårt fjärrvärmepris för villor består av av en fast årsavgift och en rörligt energiavgift. För övriga fastigheter består fjärrvärmepriset av en fast årsavgift, en rörligt energiavgift samt en effektavgift.

Prislistor från och med 1 januari 2024

Villor i Lindesberg och Frövi Pdf, 145.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Effektabonnemang i Lindesberg och Frövi Pdf, 175.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Jämförpriser 2023 – Lindesberg och Frövi

Villor/småhus
Samtliga priser anges i kronor per år.

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000

16 500

5 100

11 400

20 000

20 300

5 100

15 200

30 000

27 900

5 100

22 800

40 000

35 500

5 100

30 400

Flerbostadshus
Samtliga priser anges i kronor per år.

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80

77 484

19 484

58 000

193

180 006

40 081

139 925

500

455 428

92 928

362 500

1000

904 465

179 465

725 000

Lokaler
Samtliga priser anges i kronor per år.

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80

81 773

23 773

58 000

193

190 353

50 428

139 925

500

480 880

118 380

362 500

1000

955 369

230 369

725 000

Samfälligheter
Samtliga priser anges i kronor per år.

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80

81 773

23 773

58 000

193

190 353

50 428

139 925

500

480 880

118 380

362 500

1000

955 369

230 369

725 000

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen ställer bland annat krav på att fjärrvärmeavtal ska innehålla uppgifter om parternas åtaganden, priset och hur det bestäms, var prisinformation finns, löptid, ändringsmöjligheter, villkor för uppsägning, vårt ersättningsansvar om våra åtaganden inte uppfylls, betalningsansvar för återställningskostnader samt möjlighet till förhandling och eventuell medling.

Allmänna avtalsvillkor

Vi tillämpar fjärrvärmebranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme till privatpersoner och till näringsverksamhet.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se