Våra fjärrvärmepriser

Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på vad du bor och hur mycket värme du förbrukar. Vi fjärravläser din fjärrvärmeförbrukning automatiskt, vilket betyder att du alltid bara betalar för den fjärrvärme du har använt och att fakturan blir lättare att förstå. 

Vad kostar fjärrvärme?

Vårt fjärrvärmepris för villor består av av en fast årsavgift och en rörligt energiavgift. För övriga fastigheter består fjärrvärmepriset av en fast årsavgift, en rörligt energiavgift samt en effektavgift.

Prislistor från och med 1 januari 2021

Villor i Lindesberg och Frövi Pdf, 141.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Effektabonnemang i Lindesberg och Frövi Pdf, 172.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Effektabonnemang i Vedevåg Pdf, 146.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Jämförpriser 2020 – Lindesberg och Frövi

Villor/småhus
Samtliga priser anges i kronor per år.

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000

15 526

5 926

9 600

20 000

18 726

5 926

12 800

30 000

25 126

5 926

19 200

40 000

31 526

5 926

25 600

Flerbostadshus
Samtliga priser anges i kronor per år.

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80

71 484

19 312

52 000

193

165 531

39 664

125 450

500

417 928

91 903

325 000

1000

829 465

177 414

650 000

Lokaler
Samtliga priser anges i kronor per år.

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80

75 773

23 550

52 000

193

175 878

49 899

125 450

500

443 380

117 053

325 000

1000

880 369

227 715

650 000

Samfälligheter
Samtliga priser anges i kronor per år.

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80

75 773

23 550

52 000

193

175 878

49 889

125 450

500

443 380

117 053

325 000

1000

880 369

227 715

650 000

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen ställer bland annat krav på att fjärrvärmeavtal ska innehålla uppgifter om parternas åtaganden, priset och hur det bestäms, var prisinformation finns, löptid, ändringsmöjligheter, villkor för uppsägning, vårt ersättningsansvar om våra åtaganden inte uppfylls, betalningsansvar för återställningskostnader samt möjlighet till förhandling och eventuell medling.

Allmänna avtalsvillkor

Vi tillämpar fjärrvärmebranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme till privatpersoner och till näringsverksamhet.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se