Våra fjärrvärmepriser

Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på vad du bor och hur mycket värme du förbrukar. Vi fjärravläser din fjärrvärmeförbrukning automatiskt, vilket betyder att du alltid bara betalar för den fjärrvärme du har använt och att fakturan blir lättare att förstå. 

Vad kostar fjärrvärme?

Vårt fjärrvärmepris för villor består av av en fast årsavgift och en rörligt energiavgift. För övriga fastigheter består fjärrvärmepriset av en fast årsavgift, en rörligt energiavgift samt en effektavgift.

Prislistor från och med 1 januari 2023

Villor i Lindesberg och Frövi Pdf, 145.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Effektabonnemang i Lindesberg och Frövi Pdf, 175.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Effektabonnemang i Vedevåg Pdf, 150 kB, öppnas i nytt fönster.

Jämförpriser 2022 – Lindesberg och Frövi

Villor/småhus
Samtliga priser anges i kronor per år.

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000

15 510

5 100

10 410

20 000

18 980

5 100

13 880

30 000

25 920

5 100

20 820

40 000

32 860

5 100

27 760

Flerbostadshus
Samtliga priser anges i kronor per år.

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80

72 684

19 484

53 200

193

168 426

40 081

128 345

500

425 428

92 928

332 500

1000

844 465

179 465

665 000

Lokaler
Samtliga priser anges i kronor per år.

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80

76 973

23 773

53 200

193

178 773

50 428

128 345

500

450 880

118 380

332 500

1000

895 369

230 369

665 000

Samfälligheter
Samtliga priser anges i kronor per år.

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80

76 973

23 773

53 200

193

178 773

50 428

128 345

500

450 880

118 380

332 500

1000

895 369

230 369

665 000

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen ställer bland annat krav på att fjärrvärmeavtal ska innehålla uppgifter om parternas åtaganden, priset och hur det bestäms, var prisinformation finns, löptid, ändringsmöjligheter, villkor för uppsägning, vårt ersättningsansvar om våra åtaganden inte uppfylls, betalningsansvar för återställningskostnader samt möjlighet till förhandling och eventuell medling.

Allmänna avtalsvillkor

Vi tillämpar fjärrvärmebranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme till privatpersoner och till näringsverksamhet.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se