Våra fjärrvärmepriser

Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på vad du bor och hur mycket värme du förbrukar. Vi fjärravläser din fjärrvärmeförbrukning automatiskt, vilket betyder att du alltid bara betalar för den fjärrvärme du har använt och att fakturan blir lättare att förstå. 

Vad kostar fjärrvärme?

Vårt fjärrvärmepris för villor består av av en fast årsavgift och en rörligt energiavgift. För övriga fastigheter består fjärrvärmepriset av en fast årsavgift, en rörligt energiavgift samt en effektavgift.

Prislistor från och med 1 januari 2024

Villor i Lindesberg och Frövi Pdf, 145.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Effektabonnemang i Lindesberg och Frövi Pdf, 175.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Jämförpriser 2024 – Lindesberg och Frövi

Villor/småhus
Samtliga priser anges i kronor per år.

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000

17 145

5 100

12 045

20 000

21 160

5 100

16 060

30 000

29 190

5 100

24 090

40 000

37 220

5 100

32 120

Flerbostadshus
Samtliga priser anges i kronor per år.

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80

81 184

19 484

61 700

193

188 932

40 081

148 851

500

478 553

92 928

385 625

1000

950 715

179 465

771 250

Lokaler
Samtliga priser anges i kronor per år.

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80

85 473

23 773

61 700

193

199 279

50 428

148 851

500

504 005

118 380

385 625

1000

1 001 619

230 369

771 250

Samfälligheter
Samtliga priser anges i kronor per år.

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80

85 473

23 773

61 700

193

199 279

50 428

148 851

500

504 005

118 380

385 625

1000

1 001 619

230 369

771 250

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen ställer bland annat krav på att fjärrvärmeavtal ska innehålla uppgifter om parternas åtaganden, priset och hur det bestäms, var prisinformation finns, löptid, ändringsmöjligheter, villkor för uppsägning, vårt ersättningsansvar om våra åtaganden inte uppfylls, betalningsansvar för återställningskostnader samt möjlighet till förhandling och eventuell medling.

Allmänna avtalsvillkor

Vi tillämpar fjärrvärmebranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme till privatpersoner och till näringsverksamhet.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se